Nieuws

Winnaar Gouden Piramide 2009 bekendgemaakt

Op zaterdag 28 november heeft de minister Gerda Verburg (LNV), de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap 2009 toegekend aan De Key/De Principaal, Talis en de gemeente Nijmegen voor het herstructureringsproject ‘De Dobbelman’ in Nijmegen. Het masterplan van het Dobbelmanterrein is ontwikkeld door Architectenbureau Marlies Rohmer.

Dobbelmanterrein, Nijmegen (foto: Architectenbureau Marlies Rohmer)

De prijsronde 2009 was bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dat konden bijvoorbeeld woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken zijn. Maar ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie.

Uit het juryrapport: ‘Een werkelijk prachtig project, dat door de maatvoering, de vormgeving en de gebruikte materialen nog steeds de sfeer ademt van het industriële verleden van het gebied.’ Dit positieve oordeel was overigens vooral gebaseerd op de vorm en inhoud van de grotere gebouwen; de grondgebonden laagbouwwoningen met topgevels vond men minder. Maar ondanks deze aanmerking overheerste de grote waardering voor zowel het sociaal-inhoudelijke als het architectonisch-stedenbouwkundige resultaat. Het tandem De Principaal–Marlies Rohmer werd door de jury gezien als de soepel draaiende motor van het totstandkomingsproces, met de gemeente Nijmegen als belangrijke conditieschepper en Talis als de ingeschakelde specialist voor de zorggebouwen.

De Rijksprijs bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, een speciaal vervaardigde trofee, een architectuurplaquette en een publicatie over de prijsronde 2009.

Ook genomineerd waren:
• Astron, Nederlands Instituut voor Radio Astronomie, met het landschapsplan ‘LOFAR, ontdekkingen in het onbekende’ bij Exloo
• Gemeente Breda met het park OVER-BOS
• Gemeente Langedijk met de dorpsuitbreiding Twuyverhoek
• MAB Development Group, Blauwhoed Eurowoningen en de gemeente Almere met het Stadshart Almere