Nieuws

Xiriton winnaar ideeënprijsvraag Groen Beton

Frank Bucher heeft met zijn inzending Xiriton de ideeënprijsvraag ‘Groen Beton – in de kiem gescoord’ gewonnen. Bucher ontving uit handen van juryvoorzitter prof.dr.ir. Michiel Haas een cheque ter waarde van € 5000. Xiriton is een procédé waarbij een grote hoeveelheid CO2 duurzaam kan worden opgeslagen in beton.

Een eervolle vermelding is gegeven aan architect Huub Swillens uit Eindhoven, voor zijn inzending Mu.Re, een concept voor eindeloos herbruikbare bouwelementen. De prijsuitreiking vond plaats in het kader van de nationale Betondag 2009, 19 november, in Rotterdam.
De ideeënprijsvraag ‘In de kiem gescoord – Groen Beton’ is georganiseerd door het Cement&BetonCentrum, met als doel innovatieve ontwikkelingen in de betonsector te stimuleren. Groen Beton was dit jaar het thema. Uit ruim vijftig inzendingen koos de jury tien nominaties. De jury verklaart ‘dat elk van de genomineerde ideeën bestudering en navolging verdient’.

Kern van Xiriton is het gebruik van Miscanthus (beter bekend als olifantsgras) snippers als alternatief toeslagmateriaal in beton. Deze snelgroeiende plantensoort absorbeert extreem veel CO2 uit de lucht. De taaie snippers zijn als vezels ter vervanging van zand en grind bruikbaar in beton, waardoor het beton zeer veel lichter wordt en een zekere taaiheid krijgt.
In deze toepassing wordt het CO2-houdende materiaal gemineraliseerd. Frank Bucher bepleit in zijn inzending een combinatie van Miscanthus met het mineraal olivijn, dat eveneens in staat is CO2 te absorberen. Voorts stelt hij combinaties voor van licht en taai Xiriton-beton met sterk en dicht traditioneel beton. Hiermee kunnen de sterke eigenschappen van beide worden gecombineerd tot slimme bouwelementen voor duurzaam bouwen.

Het juryraport vermeldt over Xiriton het volgende. “Vernieuwbare grondstoffen in beton en toeslagmateriaal dat CO2 bindt: die ideeën zijn niet nieuw. De combinatie van grondstoffen (voornamelijk Miscanthus en olivijn) is wel nieuw en met de gekozen materiaalsamenstellingen lijken veel toepassingen binnen bereik. Het idee lijkt goed doordacht en onderzocht en de eerste voorzichtige toepassingen stemmen de jury optimistisch.”

Het motto Mu.Re staat voor Multi Rusable. Huub Swillens, architect bij het Eindhovense bureau Van Wylick Architecten, heeft het concept uitgewerkt voor lateien, een veelvoorkomend bouwelement. Op basis van gestandaardiseerde kleine maar hoogwaardige betonelementjes kan zonder verlijming een groter element worden samengesteld. Dankzij de zeer slimme droge verbinding kan het element altijd weer worden gedemonteerd voor toepassing elders.
Het juryrapport verklaart: “De jury vindt het een goed idee. Met dit concept zouden zeker hoogwaardige toepassingen mogelijk zijn. Op het gebied van logistiek, arbo en hergebruik scoort het idee hoog”. De jury vindt echter dat de inzender zich wel beperkt met het bouwelement latei (in het gehele bouwvolume heeft dat een gering aandeel) en vraagt zich af of andere toepassingen ook mogelijk zijn.

De jury bestond naast de voorzitter prof.dr.ir. Michiel Haas uit prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, ir. John Mak, dr. Gert van der Wegen en ir. Caroline Kruit.