Nieuws

Archiprix 09 genomineerd: Invloed

Het veranderde landschap van de polders van de Noordwaard in de Biesbosch vormden de aanleiding en de inspiratiebron voor het afstudeerproject van Daan Koch. De door hem ontworpen paviljoens snijden op specifieke punten in het landschap om zodoende de maakbaarheid van het land leesbaar te maken, ze zijn autonoom en specifiek voor iedere plek ontworpen.

De polders van de Noordwaard in de Biesbosch zullen in de zeer nabije toekomst ontpolderd worden teneinde ruimte aan de rivier te geven. De naderende ontpoldering van de Noordwaard wordt in dit project niet als een negatieve destructie van cultuurgrond gezien maar juist als een continuering van de bestaande cultuur om het landschap te vervormen. De geschiedenis van de Biesbosch laat zien dat polders komen en gaan en dat het landschap constant aangepast wordt aan onze behoeften van een bepaald moment. De invloed van de mens en de verhalen die schuilgaan achter de inpolderings- en ontpolderingsprocessen maken van dit kale landschap een fascinerende plek. De schoonheid van dit dynamische maakbare landschap die opgeslagen ligt in de sporen en indrukken van de oude dijkstructuren wordt in dit project ervaarbaar gemaakt door middel van drie architectonische interventies: de polderpaviljoens.

De paviljoens bieden ruimte aan een theehuis, een graansilo en verschillende kleine woningen voor tijdelijk verblijf. De bouwwerken snijden op specifieke punten in het landschap om zodoende de maakbaarheid van het land leesbaar te maken. Autonoom en specifiek voor iedere plek ontworpen, vormen ze samen geen duidelijke serie, maar maken het wel mogelijk om de specifieke grensvlakken in het landschap te ontsluiten door middel van een wandeling of een boottochtje bij hoogwater. Delen van de paviljoens zijn altijd toegankelijk en maken het wandelaars en andere recreanten mogelijk de plekken te bezoeken. Door de voordurende transformatie van het landschap vormen de verschillende paviljoens bakens in tijd en ruimte. Een paviljoen dat het ene jaar nog in het midden van een agrarisch landschap staat zal het andere jaar midden in een overstromingsgebied staan. Zo vormen ze vaste punten in het dynamische landschap. Ze bieden de bezoekers en gebruikers van het gebied oriëntatiepunten in de enorme ruimte van de polder.

De wijze waarop de paviljoens gebouwd en verbonden zijn met het landschap weerspiegelt de wijze waarop dijken, sloten en andere mensgemaakte landschappelijke elementen blijvende indrukken achterlaten in de grond. Hecht verbonden met de polderbodem maken de polderpaviljoens, net als de waterstaatkundige structuren, diepe indrukken in de aarde en vervormen ze het landschap. De indrukken en textuurwijzigingen in de grond, het landschappelijke littekenweefsel dat bij iedere verandering van het landschap achterblijft, worden in dit project ingezet om de verhalen van het maakbare landschap ervaarbaar te maken.

naam
Daan Koch
e-mail
website

opleiding / studierichting
TU Eindhoven  / architectuur

mentoren
Jos Bosman, Hüsnü Yegenoglu, Jacob Voorthuis, John Lonsdale

wanneer begonnen met afstuderen
2006

wanneer klaar
2008

favoriete ontwerper
Luis, Louis en vele anderen

mooiste ontwerp ter wereld
Het Nederlandse landschap

wat doe je nu  
Ik werk op dit moment aan de herontwikkeling van de Meelfabriek in Leiden