Nieuws

Archiprix 09 genomineerd: Mercea Merwede

Rolf Reichardts Mercea Merwede is een ontwerp voor een multidisciplinaire polikliniek waarin de gebruiker niet in de ‘passieve ziekenhuissfeer’ verkeert maar beweegt in een ‘actieve gezondheidssfeer’. Door middel van vouwen, insnijden, weven en omslaan worden ruimten ingedeeld en onder verschillende hoeken en hoogten programmatisch verweven.

Het ontwerp voor een centrum voor gezondheid speelt in op de groeiende vraag naar zorg en gaat uit van de clustering van de zorg rondom de behoefte van de patiënt. De zorg waarbij de patiënt een centrale rol krijgt vraagt een fundamentele herziening van het zorglandschap. Vooral voor de snel groter wordende groep mensen in de 'derde levensfase' is behoefte aan een nieuwe opzet, ook al omdat mensen in deze leeftijdscategorie van 50 tot 75 jaar in toenemende mate kampen met ouderdomsverschijnselen die zich veelal uiten in meerdere, gecombineerde aandoeningen.

Door specialismen te combineren binnen een multidisciplinaire polikliniek is het mogelijk om specifieke patiëntgerichte zorg te bieden en te voorzien in een grotere zelfstandigheid van de patiënt. Daarnaast is bekeken welke activiteiten een goede aanvulling zijn op het poliklinisch programma en in hoeverre daaraan commerciële functies gekoppeld kunnen worden om een bredere maatschappelijke relevantie te bereiken. Het ontwikkelde scenario bevat een compleet gezondheidstraject van preventie tot revalidatie. Er zijn voorzieningen op het vlak van kennisverstrekking, beweging en welzijn.

Er is een omgeving ontworpen waarin de gebruiker niet in de 'passieve ziekenhuissfeer' verkeert maar beweegt in een 'actieve gezondheidssfeer' die uitnodigt tot zelfstandige beweging en onderneming. De sleutel voor het plan is een organiserend principe dat verschillende routes ensceneert langs graduele overgangen van publieke gezondheids- en welzijnsruimten naar afgeschermde ruimten voor behandeling. De patiënt wordt niet vanuit de behandelkamer direct in de openbare ruimte geplaatst maar gedurende zijn of haar 'loop' verleid tot andere gezondheidsactiviteiten.

De routes door het gebouw zijn georganiseerd aan de hand van de mate van open- en beslotenheid. Aan de ene zijde zijn er de vertrouwelijke ruimten van het poliklinische programma en aan de andere zijde de publieke ruimten zoals het kenniscentrum, de winkels en het restaurant. Daartussen liggen ruimten voor beweging en welzijn. Medische behandelruimten en commerciële ruimten zijn op gepaste afstand geplaatst en ruimten voor beweging en welzijn worden ingezet als verbindende component.

Door middel van vouwen, insnijden, weven en omslaan worden ruimten ingedeeld en onder verschillende hoeken en hoogten programmatisch verweven. In dit landschap lopen de vloerpeilen lichtjes op en verdicht de openbare ruimte geleidelijk naarmate het gebruik meer besloten raakt. Twee lange betonnen basementen, fietsenberging en parkeerdek, steken even boven het maaiveld uit zodat het daglicht langs de zijden naar binnen valt. Los boven het maaiveld rust een frame van stalen spanten op de basementen. De constructie is een voortzetting van het conceptuele vertrekpunt van vouwen, insnijden, weven en omslaan en manifesteert zich als een ruimtescheidende hybride structuur van vloeren, wanden, trappen en daken. Lopend door het gebouw verschuift het aanzicht van de schijven van smal naar breed waarmee het zicht zich opent en verdicht. Daar waar ruimten niet aan de gevel liggen verschuiven de platen van het dak zodat het daglicht langs beide zijden van de binnenwanden naar binnen strijkt. Glazen wanden in verlopende groentinten en gradaties van transparantie lopen op met de gradatie van de privacy. De mate van transparantie neemt daarbij af tot het alleen nog maar kunnen waarnemen van bewegende schimmen in de operatiekamers.

naam
Rolf Reichardt
e-mail
website

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Rotterdam  / architectuur

mentoren
Remco Bruggink, Cor Wagenaar, Noor Mens, Ludo Gooteman, Eric Wendel, Klaas van der Molen

wanneer begonnen met afstuderen
april 2007

wanneer klaar
juli 2008

favoriete ontwerper
Verschilt van dag tot dag, Diller+Scofidio, Theo Jansen, MacKay-Lyons  Sweetapple…

mooiste ontwerp ter wereld
Blur Building, Strandbeest, Ghost 1/10

wat doe je nu  
Na afstuderen (door)gestart met bureau onder eigen naam, ik werk  nu aan uiteenlopende projecten voor particulieren en bedrijven;  uitbreiding advocatenkantoor, kinderdagverblijf in voormalige  supermarkt, verbouwingen van woonhuizen en een compact  nieuwbouw appartementenblok.