Feature

Prijswinnaars Europan 10

De winnaars van de tiende editie van Europan zijn bekend. Onder voorzitterschap van Annemiek Rijckenberg koos de jury uit de 184 inzendingen die Europan Nederland ontving vier eersteprijswinnaars, vier tweedeprijswinnaars en vier bijzondere vermeldingen.

TM 007 – SUTURE, Marco Galasso (IT 1978) en Timur Shabaev (RU 1979), 1e prijs locatie Emmen

In Nederland zijn voor Europan 10 vier locaties gevonden; in Emmen, Den Haag, Maastricht en Utrecht. Onderstaand een overzicht van de laureaten, geordend per locatie. Van de eersteprijswinnaars is daarbij een beschrijving van het plan en een jurycitaat te lezen. Het volledige juryrapport is te vinden op de website van Europan Nederland.

Emmen, locatie ‘Buitenweg’
Eerste prijs: TM 007 – SUTURE
Marco Galasso (IT 1978) en Timur Shabaev (RU 1979)
Planbeschrijving: Met nieuwe rijtjeshuizen en vrijstaande woningen wordt het weefsel van de stad voltooid. De meeste gebouwen blijven staan; sommige krijgen een andere functie. In het tussenliggende gebied worden nieuwe openbare ruimten ingericht, gebaseerd op het patroon van informele routes die het gebied doorkruisen. Deze ‘sutures’ dienen ook om overvloedig hemelwater te bergen; als het hard heeft geregend, worden het vijvers.

Citaat juryrapport: ‘Op basis van een eenvoudige typologie van vrijstaande en rijtjeswoningen hebben ze een realistisch plan gemaakt dat zich perfect voegt in de context van de ontwikkelingslocatie.’

Tweede prijs: II 000 – shaping voids
Cécilia Gross (FR 1979) René Kuiken (NL 1976) en Matteo Kuijpers (NL 1979)

Bijzondere vermelding: FO 115 – IT’S MY FOREST
Luciano Pablos Redondo (ES 1981) en Alberto Porras Barrios (ES 1984)

Bijzondere vermelding: XB 029 – DAILY ZOO
Enrique Krahe (ES 1970)

PR 401 – BRINK, Emile Revier (NL 1979) Boris Hocks (NL 1975) en Han Dijk (NL 1979), 1e prijs locatie Den Haag

Den Haag, locatie ‘Nieuw Waldeck’
Eerste prijs: PR 401 – BRINK
Emile Revier (NL 1979) Boris Hocks (NL 1975) en Han Dijk (NL 1979)
Planbeschrijving: De kwaliteiten van de ‘bloemkoolstructuur’ moeten worden versterkt. Een duidelijker netwerk van fietsroutes ligt ten grondslag aan de ruimtelijke structuur. Als het huizenblok wordt opengebroken, kan van het binnengebied het groene hart (de ‘brink’) van de buurt worden gemaakt. Tussen de openbare en de private ruimte ontstaat een beter evenwicht met duidelijker grenzen. Bovendien wordt het contrast tussen de verharde openbare ruimte en de parkstructuur benadrukt. Om ouder wordende bewoners in staat te stellen in hun appartement te blijven wonen, worden liften aangebracht om de woningen toegankelijker te maken. Voor jonge gezinnen worden nieuwe eengezinswoningen gebouwd.

Citaat juryrapport: ‘De ontwerpers van Brink laten zien dat ze doorhebben waar in Nieuw Waldeck behoefte aan is: een heldere structuur voor de buitenruimte die in de huidige toestand vooral rommelig en dubbelzinnig is.’

Tweede prijs: AM 003 – PROEFTUIN nieuw waldeck
Arjen de Groot (NL 1969)

HK 132 – U-TURNED, Esther Stevelink (NL 1974) en Arie Bergsma (NL 1971), locatie Maastricht

Maastricht, locatie ‘Sphinxkwartier’
Eerste prijs: HK 132 – U-TURNED
Esther Stevelink (NL 1974) en Arie Bergsma (NL 1971)
Planbeschrijving: De U-vormige blokken zijn met hun open zijden naar de Frontensingel gekeerd. Het resultaat hiervan is dat de woningen niet hoeven te worden voorzien van geluidsisolerende gevels. Het scherm waarmee de binnenplaats wordt afgesloten houdt niet alleen het lawaai tegen, het maakt ook een energiebesparend atrium mogelijk. In het plangebied is het Brikkengebouw in de gedraaide U-vorm geïntegreerd. De kolomconstructie maakt flexibele woningplattegronden mogelijk.

Citaat juryrapport: ‘Waar veel andere inzenders het verkeerslawaai van de Frontensingel te lijf gaan met zwaar opgetuigde verdedigingswerken, kiezen de ontwerpers van U-turned voor een aanpak die juist wordt gekenmerkt door openheid en transparantie.’

Tweede prijs: PC 181 – CASCADE
Ninke Happel (NL 1978) en Floris Cornelisse (NL 1978)

Bijzondere vermelding: EM 225 – SOUNDGARDEN inhabitable soundbarrier
Igor Kebel (SI 1970), Eriko Watanabe (JP 1974) en Mika Cimolini (SI 1972)

Bijzondere vermelding: IR 612 – Belvedere Lookout
Kwong Kiu Wong (UK 1982), Laurenz Muller (DE 1979) en Hoda Khanbani (IR 1983)

DR 128 – EXTRA+ORDINARY, Jan Bochmann (DE 1972), locatie Utrecht

Utrecht, locatie ‘Kanaleneiland-Noord’
Eerste prijs: DR 128 – EXTRA+ORDINARY
Jan Bochmann (DE 1972)
In deze inzending is gekozen voor een behoedzame interventie – en dus niet voor het afbreken van gebouwen en het negeren van de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet. De ingreep richt zich op de ontbrekende schakel in de relatie tussen de gebouwen en de openbare ruimte. In het noordelijke plangebied wordt aan de woongebouwen een vier meter brede uitbreiding toegevoegd. Dit maakt een grondige verbouwing van de appartementen mogelijk, alsmede een aantrekkelijker straatprofiel. Er komen nieuwe benedenwoningen met privé-tuinen. Van de ruimte tussen de bebouwing wordt een groot deel geprivatiseerd. In het zuidelijke plangebied beperkt de ingreep zich tot uitbreidingen van de begane grond.

Juryoordeel: ‘Met hun inzending Extra + ordinary – die ook opvalt door de zorgvuldige presentatie – slagen de ontwerpers erin om met heldere, overzichtelijke ingrepen een grote kwaliteitssprong te bewerkstelligen.’

Tweede prijs: AB 906 – KANALENEILAND_individualized macro goes micro
André Günther (DE 1977) en Bart Wigger (NL 1980)

De jury voor Europan 10 bestond uit: Jürg Degen (Hochbau- und Planungsamt Basel-Stadt), Aglaée Degros (Artgineering), Maurits de Hoog (gemeente Amsterdam, DRO), Annette Marx (Marx Steketee architecten), Ronald Rietveld (Rietveld Landscape), Annemiek Rijckenberg (zelfstandig adviseur) Max Risselada (emeritus hoogleraar TUD), Janny Rodermond (Stimuleringsfonds voor Architectuur), René Scherpenisse (Portaal), Oliver Schulze (Gehl architects, Denemarken), Cees van der Veeken (Lola Landscape Architects), Robert Winkel (Mei architecten).