Nieuws

Snelder Architecten wint tender VMBO Utrecht

Samen met Advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS uit Amersfoort ontwerpt Snelder Architecten uit Hilversum de renovatie van het gebouw van de VMBO in de Utrechtse wijk Overvecht. Als combinatie won het duo een Europese aanbesteding van de gemeente Utrecht. In die aanbesteding zaten diverse eisen op het gebied van duurzaamheid met betrekking tot onder meer het materiaal- en energiegebruik.

De VMBO's in Utrecht kampen met een gestaag dalend aantal leerlingen. Dit was voor het stadsbestuur reden om, onder voorzitterschap van Pieter Winsemius, een speciale Taskforce in het leven te roepen, die de problemen in het Utrechtse VMBO onderwijs heeft onderzocht en oplossingen heeft aangedragen. Een van de uitkomsten is de fusie tussen het Vader Rijn College en het Centraal College. Door de fusie is er een nieuwe gezamenlijke huisvesting nodig. De nieuwe huisvesting komt op de huidige plek van het Vader Rijn College. De bestaande school wordt vernieuwd tot een VMBO school met ongeveer zeshonderd leerlingen. Het gebouw krijgt een vloeroppervlakte van zo'n 8.360 vierkante meter.