Nieuws

Bjarne Mastenbroek volgende voorzitter BNA?

Het bestuur van de BNA is voornemens architect Bjarne Mastenbroek (SeARCH) te benoemen tot voorzitter van de vereniging.

Bjarne Mastenbroek geheel links op archieffoto

Het bestuur meent met  hem een uitstekende kandidaat te hebben als opvolger van Jeroen van Schooten. Hij voldoet aan de criteria die de selectiecommissie uit het bestuur geformuleerd had: aansprekend; maker van excellente architectuur; midden in de beroepspraktijk en met een sterke drijfveer om het vak vooruit te brengen.
Bjarne Mastenbroek is directeur/eigenaar van SeARCH, heeft een indrukwekkende staat van dienst, en is in woord en schrift uiterst betrokken bij de architectengemeenschap.
 
Bjarne Mastenbroek zelf zegt hierover:
‘De afgelopen tien jaar heb ik  regelmatig mijn zorgen uitgesproken over de afnemende rol van de architect in het bouwproces. De terugtredende overheid, een te grote marktwerking en vercommercialisering bij bouwopgaven en Europese regelgeving hebben ervoor gezorgd dat de focus teveel verschoven is van kwaliteit naar economie. Juist een dichtbevolkt land als Nederland verdient beter dan dat en is op de langere termijn zelfs economisch gebaat bij een veel zorgvuldiger inrichting.’
 
Het bestuur vraagt middels een digitale ledenraadpleging aan alle BNA-leden of zij kunnen instemmen met Bjarne Mastenbroek als nieuwe voorzitter van de BNA. Dit is een adviserende ledenraadpleging. Bij voldoende draagvlak voor deze kandidaat gaat het BNA-bestuur over tot benoeming per 1 april aanstaande.