Nieuws

De Nijl Architecten wint selectie Stuivenberg, Antwerpen

De Nijl Architecten heeft de Europese aanbesteding voor een architectuuropdracht in de wijk Stuivenberg Antwerpen gewonnen. Aan de selectie in opdracht van de woningcorporatie Woonhaven Antwerpen hebben 5 architectenbureaus uit Nederland en België deelgenomen.

Zicht vanuit het noordoosten

De vraag van Woonhaven betreft een visie op de herstructurering van het tuindorp Stuivenberg en een voorstel voor de architectonische uitwerking van de nieuwe woonbebouwing. Door architectuur en stedenbouw in één hand te geven, was het mogelijk een nieuwe tuinwijk met een grote belevingswaarde te componeren. Dit stadsbeeld staat in de visie van De Nijl Architecten centraal. Het plan omvat 111 rijwoningen en 90 appartementen verdeeld over twee clusters van 3 compacte gebouwen.

In het juryrapport wordt grote waardering uitgesproken voor het plan:
‘De eenvoudige pretentieloze architectuur wordt ondersteund door een zeer gedifferentieerde openbare ruimte waar functionele en visuele assen samenvallen. […] De fijngevoeligheid waarmee het bureau de stedenbouwkundige lijnen trekt voor dit plan worden door de commissie naar waarde geschat. Het resultaat is een helder en duidelijk plan.’