Nieuws

Jan Maas winnaar StedenbouwNU-prijs 2010

StedenbouwNU is een nieuwe prijs voor het beste afstudeerproject in Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. De winnaar van de eerste editie van StedenbouwNU is Jan Maas met het project ‘Urban Wrinkle’, afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Urban Wrinkle, Jan Maas

De prijsvraag StedenbouwNU georganiseerd door de gelijknamige stichting die is opgericht ter bevordering van een debat over ontwerpen aan de stad. Initiatiefnemer van de stichting Rogier van den Berg, architect/stedenbouwkundige en coördinator stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, besloot tot het instellen van een nieuwe prijs omdat er te weinig aandacht zou zijn voor de vele kwalitatief goede afstudeerplannen die de opleidingen stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland voortbrengen. Bij die andere prijs voor excellente afstudeerprojecten, de Archiprix, zouden stedenbouwkundige en landschapsarchitectuurprojecten moeten concurreren architectuurprojecten die over het algemeen makkelijker leesbaar zijn en meer funcky zijn vormgegeven, en dat zou in hun nadeel werken, aldus StedenbouwNU.

Achttien afstudeerprojecten van acht opleidingen stedenbouw en landschapsarchitectuur waren genomineerd voor deze editie. Na een voorselectie aan de hand van filmpjes waarop de ontwerpers een toelichting geven op hun afstudeerproject, werden drie projecten genomineerd. Een jury bestaande uit Sylvia Karres, Rients Dijkstra, Henk Ovink, Ton Schaap en Cees van Boven mocht vervolgens een eerste, tweede en derde prijs toekennen. Zij moesten de projecten beoordelen op innovatie, de bijdrage die het ontwerp levert aan een relevante opgave in de ‘Nederlandse stad’. Maar zich ook vragen stellen als: is er een instrumentarium ontwikkeld, dat elders kan worden ingezet? Is de auteur overtuigend in de presentatie? En is er sprake van vakmanschap. oftewel zet de auteur de juiste middelen in en overtuigt de interventie?
De eerste prijs ging naar Urban Wrinkle van Jan Maas (Academie van Bouwkunst Amsterdam). De jury oordeelt hierover:"Het winnend ontwerp heeft strategische inzet, ontwerpkracht en tactiliteit weten te concentreren in één totaal ingreep. Daarmee maakt hij niet alleen stad, maar ook architectuur en landschap. Dat doet hij van strategie tot aan het detail."
De tweede prijs ging naar Brick Lane van Ellen de Boer (Academie van Bouwkunst Rotterdam)
En derde werd Croproad Park van Minke Mulder en Claire Oude Arninkhof (Wageningen Universiteit)  

De winnaar ontvangt een opdracht ter waarde van €20.000,- in het kader van het innovatieprogramma ‘Mooi Nederland’ van het Ministerie van VROM.