Nieuws

Kort geding architectenselectie Stadskantoor Rotterdam

Vandaag vindt in de Rotterdamse rechtbank het kort geding plaats naar aanleiding van de architectenselectie Stadskantoor. Het college van B&W koos in oktober 2009 op voordracht van een beoordelingscommissie voor het ontwerp van Office for Metropolitan Architecture (OMA). De vier overige deelnemende architectenbureaus kunnen zich niet met de voorgenomen gunning aan OMA verenigen en eisen middels een kort geding een herbeoordeling. De uitspraak van het kort geding wordt verwacht op 17 februari.

De beoordelingscommissie oordeelde dat het ontwerp van OMA het meest voldoet aan de gestelde criteria. Het ontwerp is volgens de commissie spraakmakend en innovatief. Daarnaast haalt het ontwerp het hoogste niveau op de internationale duurzaamheidsstandaard.  
De gemeente beschreef het beoordelingsproces en de gunningscriteria vooraf in de gunningsleidraad en de commissie is hier volgens de gemeente niet van afgeweken. De beoordelingscommissie heeft haar voordracht toegelicht in een beoordelingsrapport. Na bezwaar van de architecten en vragen vanuit de gemeenteraad heeft wethouder Karakus (o.a. Wonen) de beoordelingscommissie gevraagd de beoordeling uitgebreider toe te lichten. Dit heeft geleid tot een toelichtend rapport waarin alle overwegingen van de beoordelingscommissie zijn verwoord.
De architectenbureauÂ’s (Claus & Kaan, Mecanoo, Meyer en Van Schooten, en SeARCH) spannen een kort geding aan, omdat zij stellen dat de beoordeling niet is verricht in overeenstemming met de gunningsleidraad. Daarnaast vorderen zij dat OMA uitgesloten had moeten worden van beoordeling, omdat het ontwerp niet voldoet aan de minimumeisen.