Nieuws

OMA mag Stadskantoor bouwen

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding over de architectenselectie Stadskantoor. Hij oordeelt dat de gemeente Rotterdam juist heeft gehandeld bij haar keuze voor Office for Metropolitan Architecture (OMA).

ontwerp OMA voor Rotterdams stadskantoor

De vier overige deelnemers aan de architectenselectie; Meyer & Van Schooten, SeARCH, Mecanoo en Claus en Kaan; eisten een herbeoordeling van de ontwerpen, maar de rechter wijst dit af. Ook de vordering dat OMA uitgesloten had moeten worden van beoordeling, omdat het ingediende ontwerp niet zou voldoen aan de minimumeisen op gebied van budget en duurzaamheid is door de rechter afgewezen.

Op basis van de uitspraak van de rechter zal het college van B&W de definitieve opdracht voor de herontwikkeling van het stadskantoor aan OMA verstrekken. Het architectenbureau wordt gevraagd het huidige conceptvoorstel verder uit werken. De gemeente belooft bij de verdere planvorming te blijven sturen op het vastgestelde investeringsbudget. Ondertussen zijn sloopwerkzaamheden begonnen om het Stadskantoor gereed te maken voor de ontwikkeling. De geplande oplevering van het Stadskantoor is in 2014.