Nieuws

| en | en / diederendirrix wint opdracht herontwikkeling ’t Karregat

Voor het ontwerp van de herontwikkeling van het bekende multifunctionele centrum ’t Karregat is via een Europese Aanbestedingsprocedure de Eindhovense architectencombinatie architecten | en | en / diederendirrix geselecteerd. In hun visie werd op de beste wijze omgegaan met het onderbrengen van de verschillende functies en behoud van de cultuurhistorische waarde.

Al geruime tijd voor de opening in 1973 genoot het innovatieve en experimentele plan voor het multifunctionele centrum de aandacht in vakliteratuur in binnen- en buitenland. Hierdoor werden de ogen op Eindhoven gericht en waren in de maanden na de opening buitenlandse architectuurtoeristen een bekend gezicht in de wijk Herzenbroeken. Reeds kort na de opening werden de eerste aanpassingen uitgevoerd, die het begin vormden van de lange traditie van verbouwingen en lapmiddelen die ’t Karregat hebben gemaakt tot wat het nu is, en waarbij het oorspronkelijke idee enkel nog uit verhalen kan worden opgemaakt.

In de visie van de Eindhovense architectencombinatie wordt het monumentale dak behouden, de stalen parapluconstructies ingepakt in lichtdoorlatende beplating en wordt een nieuwe buitengevel aangebracht die verwijst naar het oorspronkelijke idee van losse ruimtes onder een groot dak. De brede school en de commerciële functies worden gekoppeld door de buurtontmoetingsruimte die het hart van het complex gaat vormen. Hier kunnen de verschillende grote ruimten d.m.v. verplaatsbare wanden gekoppeld worden tot een groot geheel, waarin buurtfestiviteiten weer een plaats kunnen vinden. Deze plannen worden nu verder uitgewerkt, waardoor in 2011 met de bouwwerkzaamheden gestart kan worden, en in 2012 het compleet vernieuwde Karregat weer volledig kan functioneren.