Nieuws

Archiprix 2010 genomineerd: Smallness, de collectieve huisvesting in Shenzhen herzien

Vanaf deze week publiceert ArchiNed ism Archiprix om de week een afstudeerproject dat genomineerd is voor de Archiprix 2010. De volgorde waarin de projecten worden getoond, is geheel willekeurig en zegt niets over de mogelijke kansen op een prijs of eervolle vermelding. Het eerste project in deze nieuwe serie is het afstudeerontwerp van Qili Yang (TU Delft/architectuur). Smallness stelt een nieuwe vorm van collectieve huisvesting in hoge dichtheid voor. De wijk Da-xin in het centrum van Shenzhen (China) dient als proeftuin.

Op basis van kleinschaligheid, zowel in ruimtelijk opzicht als in de activiteiten, wordt een alternatief ontwikkeld voor de grootschalige stadsontwikkeling die momenteel in China plaatsvindt.
Shenzhen is één van de snelstgroeiende en dichtstbebouwde steden van China. Kleine traditionele structuren worden weggevaagd en vervangen door monsterachtige grootschalige nieuwbouw. Kleine ontmoetingsruimten maken plaats voor grote, nutteloze open plaza's en gegroeide sociale microstructuren worden vervangen door nieuwe rijke bewoners. Ik vraag me sterk af of dit de juiste strategie is. Verder geloof ik dat het mogelijk moet zijn om woningbouw in super hoge dichtheden te realiseren zonder de aansluiting bij de locale schaal te verliezen. Ik koos de natuurlijk gegroeide wijk Da-xin in het centrum van Shenzhen als locatie voor mijn experiment. Men staat op het punt om de wijk te slopen, ik ontwikkel er een plan op basis van mijn eigen opvattingen. Op grond van de verwachte bevolkingsgroei voeg ik meer dan 30% vloeroppervlak toe teneinde de FAR (Floor Area Ratio) te verhogen van 2,7 naar 3,6. In de uitwerking van mijn plan pas ik op verschillende manieren kleinschaligheid toe.

In de eerste plaats letterlijk, door op stedenbouwkundig niveau de wijk op te delen in drie niveaus. Op straatniveau vormt een groot aantal kleine bouwblokken een nieuw netwerk van kleine straten dat aansluit op de bestaande structuur. Op het middelste niveau verdelen zeven uitgespaarde pleinen het plangebied in zeven individuele blokken. Tegelijkertijd zorgt deze opzet voor beschaduwde publieke ruimte waar de bewoners tegen de zon worden beschermd in het heersende sub-tropische klimaat. Op het hoogste niveau worden tenslotte groepjes van mini-torens gerealiseerd die de schaal van het bestaande weefsel volgen en waar de mogelijkheden verkend worden van een nieuwe, typisch Shenzhense woningtypologie.
Binnen het bouwblok spelen de zeven beschaduwde overdekte publieke ruimten een cruciale rol. In deze dubbelhoge ruimten kunnen naast elkaar meerdere activiteiten plaatsvinden. Door het dak dringt gefilterd zonlicht door dat door haar dramatische karakter bijdraagt aan een unieke sfeer die past bij het lokale karakter.

Het woningontwerp baseerde ik op het principe van een open bouwsysteem op basis van functionele wanden. Deze wanden bevatten niet alleen het interne verkeerssysteem en de technische ruimten, ze beschermen daarnaast tegen de verzengende avondzon. De wanden bieden de gebruiker een optimale, vrij indeelbare ruimte. Die kan opgedeeld worden in meerdere kleinere eenheden en kan zelfs als tuin gebruikt worden. Op de langere termijn biedt deze opzet ruimte aan een andere bestemming waarvoor het gebouw niet afgebroken hoeft te worden. Op het niveau van de detaillering en de bouwtechniek is een lamellensysteem uitgevonden dat de gevel aanpasbaar maakt voor verschillende achterliggende functies.

naam
Qili Yang
email

opleiding / studierichting
TU Delft  / architectuur

mentoren
Jasper van Zwol, Ype Cuperus, Birgit Jürgenhake

wanneer begonnen met afstuderen
september 2007

wanneer klaar
juli 2009

favoriete ontwerper
Carlo Scarpa

mooiste ontwerp ter wereld
Museo di Castelvecchio, Verona (Italië)

wat doe je nu
ik werk als ontwerper/stagiair bij NL Architecten