Nieuws

Winnaars BNA Jonge Architectenprijsvraag 2010 bekend

De drie winnende plannen van de BNA Jonge Architectenprijsvraag 2010, ‘De verticale stad voor gezinnen’, zijn bekend. De prijsvraag is uitgeschreven in het kader van Nederland Wordt Anders en in samenwerking met Ymere en Proper-Stok. De deskundige jury onder leiding van Jeroen van Schooten heeft de winnaars geselecteerd uit 91 inzendingen.

De drie winnaars krijgen, naast € 3.000 aan prijzengeld, de kans hun plan verder uit te werken in teams met jonge medewerkers van woningcorporatie Ymere en projectontwikkelaar Proper-Stok. De teams van architecten en opdrachtgevers hebben tot begin juni de tijd om op basis van de winnende plannen een gebouwontwerp te maken voor ‘De verticale stad voor gezinnen’ en daarmee hun visie op het stedelijk wonen en verblijven in de toekomst aansprekend vorm te geven. Bezoekers van de vastgoedbeurs Provada kiezen uit de uitgewerkte plannen een winnend team, dat een reis naar de Unité d’Habitation van Le Corbusier in Marseille wint.

‘Maak een stad voor iedereen door te voorzien in diverse kwaliteiten, sferen en schaalgrootte. Realiseer dit door het reduceren van straten en het toevoegen van woon-, economische- en welzijnskwaliteiten. Op deze wijze wordt de stad een toekomstbestendige woonomgeving voor een evenwichtige samenstelling van de bevolking,’ aldus de ontwerpers van de inzending Manifest voor de stad van iedereen, Chris van den Berk en Joost Mulders. Volgens de jury geeft dit plan ‘een goede analyse de paradox van de grote stad als woonmilieu.’
 
Over het plan SubURBAN Living zeggen ontwerpers Pui Yee Man, Lana Beerends-Du Croq en Dean Moran ‘Het concept is gebaseerd op een analyse van de dagelijkse tijdsbesteding van verschillende sociale doelgroepen met als uitgangspunt meer vrije tijd creëren voor gezin, vrienden, hobby’s, sport en cultuur.’ De jury prijst ‘het architectonisch vakmanschap dat uit het plan spreekt en de realistische opgave, het hergebruik van leegstaande kantoorgebouwen, die de makers zichzelf hebben gesteld.’
 
Evelyn Galsdorf en Sjoerd Schaapveld schrijven over hun concept WOONDAKEN: ‘Voor het behoud van gezinnen in binnensteden moet de woonkwaliteit van Vinexwijken de stad binnen gehaald worden. Dan maar boven op! Er wordt een 2e maaiveldniveau geïntroduceerd boven op de daken van de bestaande stad.’ De jury zegt over dit plan: ‘Uit oogpunt van duurzaamheid is het een goede gedachte de bestaande stedelijke bebouwing en infrastructuur te handhaven. Dat betekent bovendien het behoud van herkenbaarheid in een zich transformerend bouwblok.’
 
Een eervolle vermelding was er voor het plan Groene stroom van David Hess en Thomas Gillet  dat volgens de jury ‘een intelligente  strategie om een aantal stedelijke problemen aan te pakken toont’.