Nieuws

‘Make No Little Plans’, Monadnock

Van 20 t/m 29 mei is het project ‘Make No Little Plans’, een 25 meter hoog bouwwerk van Monadnock architecten, het boegbeeld van het 25e Festival a/d Werf. Het vormt de centrale spil van het jaarlijks terugkerende theaterfestival en torent met zijn prikkelende boodschap hoog boven het festivalhart op de Neude uit.

Monadnock laat het bouwwerk op twee niveaus opereren: dat van het plein
en dat van de stad. Door de vorm en de afmeting van het bouwwerk en de tekst die erop is aangebracht stijgt het boven de schaal van het festivalterrein uit. De boodschap ‘Make No Little Plans’* richt zich op de bezoekers van de Neude, doet een beroep op de stad en werpt een blik in de toekomst van het jubilerende Festival a/d Werf.

Zowel op het niveau van het plein als op het niveau van de stad lokt het bouwwerk interactie uit met het publiek. Op het festivalterrein biedt het onderdak aan horecavoorzieningen en theaterkassa’s. Daar boven verrijst een tribune, hoog boven de Neude, waar het publiek getrakteerd wordt op een grandioos uitzicht. Tegelijkertijd wordt het de vertegenwoordiger van de tekst die boven haar uit torent. De tribune vormt het podium of spreekgestoelte voor de boodschap die het gebouw uitdraagt.

De enorme tekst en een hoogte van 25 meter maken duidelijk dat het bouwwerk zich niet alleen op het festival zelf richt. Het verwerft zich een plek op het stedelijk toneel. Bezoekers, bewoners en bestuurders van Utrecht en daarbuiten, worden uitgedaagd zich tot de betekenis ervan te verhouden. Het gebouw, imposant in fysieke- en inhoudelijke omvang, zal na tien dagen weer verdwijnen. Maar de echo van de boodschap die het uitdraagt zal ook daarna nog doorklinken.