Nieuws

Archiprix 2010 genomineerd: B(erlin)-seite Blockbuster

In zijn afstudeerproject B(erlin)-seite, Blockbuster – De ‘Kreuzberger Mischung’ herzien transformeert Hans Ringenier traditionele hoven in Berlijnse bouwblokken tot een levendige publieke route.

Tussen de Schlesische Straße en de Spree in de Berlijnse wijk Wrangelkiez (Kreuzberg) bevindt zich een leegte waar de stedelijke structuur van de Wrangelkiez abrupt wordt onderbroken. Deze leegte heeft de omvang van een Berlijns bouwblok, Blockbuster wordt hierin geprojecteerd. Het plan presenteert een aternatieve strategie voor binnenstedelijke stadsontwikkeling. Het ontwerp introduceert een nieuw stedelijk concept binnen de dominerende structuren van de Wrangelkiez. Het ontwerp zoekt haar inspiratie in de omringende historische bouwstructuren die dateren uit de gründerzeit.

Kenmerkend voor de bouwblokken ter plaatse zijn de imponerende sfeervolle hoven die het hart vormen van de Berlijnse bouwblokken. De bijzondere eigenschappen en beeldwaarden van de historische Berlijnse bebouwing vormen het uitgangspunt voor het ontwerp van een stedelijke vorm die de structuur van de Wrangelkiez beoogt te herstellen. Daarnaast wordt onderzocht hoe de 'Kreuzberger Mischung', die gekenmerkt wordt door de gelijktijdige aanwezigheid van wonen en werken binnen de grenzen van een bouwblok, de specifieke Berlijnse stedelijkheid kan representeren. Daarbij wordt zowel gekeken naar de fysieke stedelijke ruimte als naar het alledaagse gebruik ervan. De oplossing wordt gevonden in de introductie van de kleinschalige creatieve industrie naast het wonen. Daarmee krijgt het gebruik van de structuren uit de gründerzeit een moderne voortzetting.

Blockbuster maakt de gefragmenteerde en complexe hofstructuren voor het publiek toegankelijk. Dit tussengebied met een hoge bebouwingsdichtheid kent een labyrintische complexiteit en een dramatische ruimtelijkheid. Men voelt zich er niet ingesloten en loopt er geen gevaar om te verdwalen. Voorheen onzichtbare binnenkanten van de bouwblokken worden bewust als architectonisch middel ingezet. Aanwezige brandwanden staan vrij in het zicht en de zichtlijnen in het tussengebied worden ingekaderd door hoog oprijzende massieve gevelwanden. De intimiteit van het tussengebied contrasteert met het razende tempo dat buiten de grenzen van het bouwblok heerst.

De hoven van Blockbuster bestaan niet langer uit gaten in een 22 meter dikke bebouwingslaag maar vormen een aaneengesloten ruimte die bestaat uit 11 losgesneden oblique volumes. De verschillende huizen hebben steile dak- en gevelvlakken die tot een samenhangend sculpturaal landschap aaneengeschakeld zijn. De inhoud van Blockbuster bestaat uit woon- en werkfuncties met kleinschalige handel, gastronomie en ateliers in de plint van de bebouwing. Zo wordt de overgang van de wijk naar de Spreeoever verrijkt met een gevarieerde levendig stedelijke leefomgeving.

naam
Hans Ringenier
e-mail

opleiding / studierichting
TU Eindhoven / architectuur

mentoren
Christian Rapp, Bernard Colenbrander, Jacob Voorthuis

wanneer begonnen met afstuderen
2007

wanneer klaar
2009

favoriete ontwerper
Hugh Maaskant +  Gottfried Böhm

mooiste ontwerp ter wereld
Tussen Tomadohuis en Johnson Wax + oudere werk van Böhm

wat doe je nu
Momenteel werk ik bij een ontwerpburo in Duitsland aan particuliere woonhuizen en scholen.