Nieuws

Bedieningsgebouw Volkeraksluizen – DP6 architectuurstudio

In 2002 won DP6 met het ontwerp voor een bedieningsgebouw bij de Volkeraksluizen de Welstandsprijs Noord-Brabant. De jury roemde destijds ‘het technisch vernuft, de expressieve vorm, de duurzame oplossingen’ en vooral ‘ de zorgvuldige inpassing in het landschap’. Onlangs werd het gebouwtje opgeleverd.

Het nieuwe Bedieningsgebouw bevindt zich in een vlak van gras, water en sluizen; een weids en gecultiveerd landschap. De schaal van het gebouw is klein ten opzichte van de omgeving. Door toevoeging van landschappelijke elementen als paden en wallen krijgt het een plaats in het grote geheel. Deze paden en wallen verbinden het gebouw met de omliggende functies, organiseren het parkeren en vormen de entree van het gebouw. Aan de zuid- en westzijde van het gebouw loopt het terrein schuin op naar de eerste verdieping. Boven het vlak van de begane grond bevindt zich het eigenlijke Bedieningsgebouw met de karakteristieke schuine gevels. De glazen oost- en de westgevel garanderen optimaal zicht op de passerende schepen. De gesloten zuidgevel vormt een geheel met het dak en beschermt tegen zon.

Een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaam bouwen heeft centraal gestaan bij het ontwerp. De materialen sluiten aan bij het robuuste karakter van de omgeving. De draagconstructie is van beton en staal en de begane grond is afgewerkt met basalt metselwerk en cortenstaal, de bovenbouw is rondom voorzien van glas. Het tropendak kraagt uit door middel van houten gelamineerde liggers. Door de hoge interne warmtelast is het gebouw vooral ontworpen op koeling. Het dak en de zuidgevel zijn iets los geplaatst van het eigenlijke gebouw; de tussenliggende ruimte wordt geventileerd met buitenlucht. Het dak steekt aan de oost- en westzijde ver over om de zoninstraling te verminderen en tevens het uitzicht naar buiten te garanderen. In de winter vindt warmteterugwinning uit de ventilatielucht plaats. Door de interne warmtelast, de goede isolatie en verzonken ligging van de begane grond is de warmtebehoefte in de winter gering. De grond rondom het gebouw zorgt niet alleen voor een gesloten grondbalans, maar ook voor een constant klimaat in deze technische verdieping.

(projecttekst DP6, fotografie: Christian Richters)

architect
DP6 architectuurstudio

adres project
Hellegatsweg 2, Willemstad N-B

functie
bedieningsgebouw sluiscomplex

opgave
bedieningsruimte , vergaderruimte, kantoorruimte en ruimten voor sluisinstallaties

opdrachtgever
Rijkswaterstaat DI, Utrecht

datum 1e schets
januari 2001

start bouw
oktober 2008

ingebruikname
najaar 2010

tot hoever in proces betrokken
total engineering opdracht van voorlopig ontwerp tot en met directievoering en toezicht , inclusief  installatieadvies, constructie, bouwkosten,  landschap en interieur

m2
610 m2 (2250 m3)

bouwsom
ca 4 miljoen

trots op
– tevreden opdrachtgever en gebruikers
– expressieve vorm van gebouw volledig ontstaan uit functionele eisen als bijvoorbeeld uitzicht en duurzaam bouwen
– total engineering opdracht en plezierig proces met opdrachtgever, adviseurs en aannemer

volgende keer anders
dit project ook meteen in BIM uitwerken