Nieuws

cepezed ontwerpt OV-knooppunt Tilburg

cepezed ontwerpt de herinrichting van het stationsgebied in Tilburg. Het bureau won de besloten prijsvraag voor het project, waarvoor was het mede gevraagd vanwege zijn succesvolle transformatie van het stationsgebied in Sint-Niklaas (B).

cepezed scoorde onder meer hoog op de punten logistieke functionaliteit, architectonische en commerciële kwaliteit en kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast had de jury bijzondere waardering voor cepezeds visie op het proces en de samenwerking met betrokken partijen. Hieronder vallen onder meer de gemeente, het kwaliteitsteam Spoorzone, het Bureau Spoorbouwmeester, ProRail en de NS.

Het bestaande stationsgebied in Tilburg kent een aantal belangrijke, met elkaar samenhangende zwakheden. Het heeft geen heldere begrenzingen of straatwanden, het is er lastig oriënteren en er is weinig ruimte voor voetgangers. Ook is er een moeizame ruimtelijke relatie tussen stad en station, bestaat er nauwelijks een relatie met de noordkant van het station, is de plint van het station rommelig en zijn de parkeerfuncties en de infrastructuur te overheersend. Alles bijeen is het stationsgebied onoverzichtelijk en is de sfeer er wat onaangenaam.

cepezed projecteerde een visie die goed aansluit bij het door de gemeente gewenste boulevardconcept en de infrastructuur voor bussen, auto’s, fietsers en voetgangers strak en helder organiseert. Nieuwe, samenhangende en levendige straatwanden voorzien van commerciële functies begeleiden de boulevard binnen het plangebied en creëren zo een prettige binnenstedelijke ruimte. De stalling van auto’s en fietsen uit het zicht en substantiële beplanting met groen en bomen verhogen de verblijfskwaliteit van het gebied aanzienlijk.

Van het bestaande stationsgebouw uit 1965 ontworpen door Koen van der Gaast (1923-1993) blijven in cepezeds visie de spectaculaire dakconstructie en bijzondere onderbouw geheel behouden. De ingrepen die wel zijn voorzien zijn minimaal, takken goed aan op de stedelijke structuur en brengen de kracht en helderheid van het oorspronkelijke ontwerp weer terug. De doorgang naar de perrons verhuist in het plan naar een centrale positie onder de kap en loopt helemaal door naar het noordelijk gelegen NS-terrein, dat toekomstig wordt herontwikkeld. De stationshal verschuift iets ten opzichte van zijn huidige ligging, wordt iets groter en krijgt een transparant, uitnodigend en ruimtelijk karakter. De ondergrondse fietsenstalling krijgt in de plannen een uitbreiding.

In samenspraak met alle betrokken partijen werkt cepezed zijn visie de komende tijd nader uit en worden diverse aspecten nader getoetst op haalbaarheid.