Nieuws

Lancering Stemwijzer over wijkaanpak

Sinds 3 mei is de StemAlert Wijkaanpak online. Met deze stemwijzer kan iedereen zien wat de politieke partijen met de wijkaanpak willen. De StemAlert Wijkaanpak werd ontwikkeld door het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA), een vereniging van actieve bewoners uit de aandachtswijken van de grote steden van Nederland.

De bewoners zijn bang dat met de naderende bezuinigingen de donkere wolken zich samenpakken boven de prachtwijken, krachtwijken of aandachtswijken. Willen de politieke partijen doorgaan met de wijkaanpak of niet? Blijft de focus op de 40 wijken liggen? Hoe denken ze over bewonersbudgetten, bewonersparticipatie en de rol van woningcorporaties?

Instroom van kansarme migranten naar aandachtswijken moet worden gestopt, vindt het CDA. Het geld moet worden geïnvesteerd in veiligheid, niet in sociale activiteiten, zegt de SGP. Voor de portefeuille Wonen, Wijken & Integratie is een programmaminister niet noodzakelijk, meent GroenLinks. Financiële bijdragen van woningcorporaties mogen niet door het Rijk worden opgelegd, vindt SP.

De 24 stellingen op de site zijn opgesteld door bewoners, en beslaan de thema`s Wonen, Wijken & Integratie, gelijk aan het programmaministerie WWI. Doe de test en ontvang uw stemadvies!