Nieuws

Archiprix 2010 1e prijs: Thermen Westpoort

Ontspannen in een industrieel landschap. Jeroen Atteveld ontwierp een thermencomplex in combinatie met het afvalverbrandingsgebouw Westpoort in het Amsterdamse havengebied.

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) verbrandt jaarlijks 1.4 miljoen ton huishoudelijk afval. De energie die vrijkomt uit het verbrandingsproces voorziet 16.000 woningen in Amsterdam-West van warm water en alle openbare gebouwen in Amsterdam van stroom. Over deze belangrijke rol die het AEB speelt in de omzetting van afval naar energie is bij de gemiddelde Amsterdammer niets bekend. Bovendien gebeurt er op de locatie in Westpoort niets om deze rol te etaleren.

Door aan het afvalverbrandingsgebouw een thermencomplex toe te voegen wordt de betekenis van het AEB voor het voetlicht gebracht. Dankzij de openbaar toegankelijke thermen kan iedereen een doorkijk krijgen naar de wereld van het afval. Door deze twee niet gerelateerde gebouwtypologieën, een afvalverbrandinginstallatie en een badhuis, met elkaar te verweven ontstaat er ruimte voor onverwachte mogelijkheden en ontmoetingen. Zowel het AEB als Thermen Westpoort heeft hier profijt van. Het Thermencomplex maakt gebruik van de opgewekte energie, de overmaat van het gebouw, de restproducten van het afvalverbrandingsproces en de bijzondere industriële omgeving. Het AEB wordt op haar beurt in een nieuw milieuvriendelijker daglicht geplaatst.

De hoeveelheid indrukken die je opdoet als je door het AEB loopt is enorm. Je passeert bonkende en sissende motoren, ervaart de zinderende hitte van de ovens en geniet van een wijds uitzicht over de havens. Door al deze indrukken te kanaliseren en af te stemmen op de verschillende programmaonderdelen van het badhuis wordt een bezoek aan Thermen Westpoort een onvergetelijke ervaring.

Het badhuis bestaat uit baden, behandelruimten, sauna’s en een restaurant. Daar waar de badhuisbezoeker de rust nodig heeft om te ontspannen, bijvoorbeeld in de behandelruimten, heeft de ruimte een introvert karakter. Maar er zijn ook ruimten waar de badhuisbezoeker juist het gevoel krijgt onderdeel uit te maken van de industriële omgeving en het afvalverbrandingsproces.
In Thermen Westpoort wordt het raakvlak tussen afvalverbranding en hedonistisch plezier geïntensiveerd. CO2 neutraal baden onder de rook van Amsterdam!

naam
Jeroen Atteveld
email

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst / architectuur

mentoren
Rob Hootsmans, Rien Korteknie, Joost van Hezewijk

wanneer begonnen met afstuderen
september 2007

wanneer klaar
december 2008

favoriete ontwerper
deze maand is dat Dick van Hoff

favoriete project
(één van veel) Inside-out silo's van MVRDV in Kopenhagen

wat doe je nu
Met veel plezier werken bij Heren 5 architecten