Nieuws

Archiprix 2010 genomineerd: Healing Urban Landscapes

Mark Wilschut, Pieter Theuws ontwikkelden een strategie voor het verwijderen van bodemverontreiniging, in combinatie met kwaliteitsverbetering van transformatiegebieden. Ze testten dit op Buiksloterham in Amsterdam-Noord.

De techniek van fytoremediatie maakt gebruik van planten om de vervuiling uit de bodem te halen. Het is een duurzaam, goedkoop en attractief alternatief voor de conventionele bodemreiniging die dure en milieubelastende technieken vereist zoals het transport van vervuilde grond over lange afstanden naar de vuilstort en het gebruik van vervuilde grond onder wegen en bij bouwprojecten.

De bodem is een natuurlijke bron die in ecologisch, economisch en sociaal opzicht van belang is. Industriële activiteiten, het dumpen van afval, de landbouw en de urbanisatie verontreinigen de bodem en hebben een belemmerende invloed op de bodemfuncties. Healing Urban Landscapes introduceert de mogelijkheden van fytoremediatie in de praktijk van de landschapsarchitectuur.

Fytoremediatie wordt geïntegreerd in heersende transformatieprocessen en versterkt daarbij de kwaliteit van de publieke ruimte. Het trage en onzekere transformatieproces van postindustriële gebieden naar multifunctionele, dynamische en duurzame stedelijke gebieden is geschikt voor de toepassing van fytoremediatie. In Buiksloterham, Amsterdam-Noord, een sterk vervuild post-industrieel havengebied waarvoor men nog geen masterplan heeft opsteld, worden de mogelijkheden van fytoremediatie getest. Het proces van fytoremediatie wordt hier op innovatieve wijze gecombineerd met waterzuivering en de productie van biomassa.

Het ontwerp is gebaseerd op de kwaliteit van de fytoremediatie planten. Er wordt een robuust maar flexibel landschappelijk kader gecreëerd dat Buiksloterham ruimtelijk verbindt met de omliggende context en de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Braakliggende en vrijgekomen percelen worden gereinigd en leveren biomassa voor de opwekking van energie. Dit levert tevens een aantrekkelijke buitenruimte op. In het reinigingsproces wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen gebieden, op basis van de mate van verontreiniging. Zwaar verontreinigde gebieden zijn ontoegankelijk voor het publiek en de omwonenden. Schone gebieden zijn geheel toegankelijk. Gebieden met een matige verontreiniging zijn gedeeltelijk toegankelijk, afhankelijk van de aard van de vervuiling.

Terwijl de bodem in Buiksloterham wordt schoongemaakt, wordt het industrieel verleden blootgelegd door bestaande industriële bouwwerken en duwbakken te gebruikten voor het reinigen van zwaar vervuilde gronden door middel van fytoremediatie. Hierdoor wordt fytoremediatie verankerd in de transformatie van Buiksloterham, dit resulteert in een betekenisvolle, duurzame, en aantrekkelijke stedelijke omgeving zodat er letterlijk en figuurlijk sprake is van Healing Urban Landscapes.

naam
Mark Wilschut
email
Pieter Theuws
email

opleiding / studierichting
Wageningen Universiteit  / landschapsarchitectuur

mentoren
Ingrid Duchhart, Charlotte Buys

wanneer begonnen met afstuderen
augustus 2008

wanneer klaar
augustus 2009

favoriete ontwerper
Mark: James Corner
Pieter: niet 1 in het bijzonder

favoriete project
Mark: High line New York
Pieter: Neue Gärten, Dycker Feld

wat doe je nu
Mark: Oikos Design
Pieter: landschapsarchitect bij BDP.Khandekar