Nieuws

Den Haag selecteert drie bureaus voor uitwerking ontwerp Cultuurforum

Neutelings Riedijk, Zaha Hadid en RAU mogen een structuurontwerp maken voor de nieuwbouw van het dans- en muziekcentrum aan het Spui in Den Haag. De commissie die zich buigt over de selectie van de architecten heeft dit op 22 juni 2010 bekendgemaakt.

De selectiecommissie heeft haar keuze gemaakt uit de ontwerpvisies die door 16 architectenbureaus waren ingediend. Bij de beoordeling van de ingediende ontwerpvisies heeft de selectiecommissie, conform afspraak, extra aandacht geschonken aan de inpassing in de stad, de relatie met het Spuiplein en de opmerkingen die burgers hebben gemaakt naar aanleiding van de ingediende ontwerpvisies.

Aan de drie geselecteerde bureaus is nu gevraagd om een structuurontwerp te maken. De selectiecommissie zal op basis van die ontwerpen één architectenbureau voordragen aan het college van burgemeester en wethouders van Den Haag. Het college zal, zoals afgesproken in het coalitieakkoord ‘Aan de Slag’ eind 2010 een voorstel doen aan de Haagse gemeenteraad over het Spuiplein.