Nieuws

Rudy Uytenhaak wint Europese aanbesteding VMBO scholen Dronten

Rudy Uytenhaak Architectenbureau is uit vijf architectenbureaus geselecteerd om, in samenwerking met Royal Haskoning Gebouwinstallaties en Corsmit Raadgevend Ingenieurs de nieuwbouw voor het Ichthus College en het Almere College in Dronten te ontwerpen.

De nieuwbouw omvat een bruto vloeroppervlakte van 6413 m². Daarbij is de stedenbouwkundige inpassing van toekomstige mogelijke uitbreidingen onderdeel van de opgave. De locatie maakt deel uit van het Hanzekwartier, een gebied ten zuiden van de – in aanbouw zijnde – Hanzelijn.

In 2008 is per raadsbesluit bepaald dat binnen dit gebied, in de nabijheid van het nieuwe station, een onderwijszone wordt gerealiseerd. Daar zal de nieuwbouw verrijzen waar het Ichthus College en het Almere College beide vmbo-onderwijs gaan aanbieden. Voor beide scholen betekent de nieuwbouw een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Binnen het schoolgebouw zullen het Ichthus College en het Almere College beide hun eigen identiteit behouden. In de visie van Uytenhaak gebeurt dit door in het hart van het gebouw een bijzonder element te situeren dat de scholen visueel van elkaar scheidt en tegelijkertijd verbindt.

Uytenhaak en Royal Haskoning pleiten er voor het gebouw zo te ontwerpen dat het in de toekomst op eenvoudige wijze kan worden aangepast aan veranderende wensen en eisen. Dit krijgt vorm in slimme, flexibele indelingen en een ingenieus installatieconcept waarmee wijzigingen in de toekomst eenvoudig kunnen worden doorgevoerd. Het resultaat is een duurzaam, op de toekomst gericht gebouw.