Nieuws

Tijdelijk verblijf in buitenland via Fonds BKVB

Het Fonds BKVB biedt zes tijdelijke residencies aan voor ontwerpers in São Paulo, Melbourne, Ansan City (bij Seoul), Bogota, Tokio en Yogyakarta. In deze tijd van economische crisis, hernieuwd sociaal engagement en maatschappelijke inzet hoopt het Fonds BKVB met deze (voorlopig) eenmalige aanbieding van zes residencies, ontwerpers te stimuleren hun horizon te verbreden en locatiegericht onderzoek te doen dat hun werk verdiept en verbreedt.

Volgens Anne Hoogewoning van het Fonds BKVB biedt deze nieuwe vorm van ondersteuning kansen voor bureaus en zelfstandige ontwerpers die worstelen met de gevolgen van de crisis. 'Deze regeling biedt een mogelijkheid tot het voortzetten van en reflecteren op de eigen praktijk in een andere context. Bureaus kunnen de residencies ook inzetten om een of twee van hun medewerkers in het buitenland aan een onderzoek te laten werken.'

De residencies beslaan een werkperiode van 2 à 3 maanden en zijn bedoeld voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin/landschapsarchitecten, interieurarchitecten en  vormgevers met aantoonbare werkervaring in de openbare ruimte. Een verblijf in een van de buitenlandateliers biedt tevens een eerste oriëntatie op een nieuwe markt en schept mogelijkheden internationale contacten op te doen en professionele netwerken uit te breiden. Ook bemiddelaars (beschouwers, curators, theoretici) op het gebied van architectuur en stedenbouw kunnen zich aanmelden (met uitzondering van de residency bij Seoul).

Van de ontwerpers wordt een proactieve houding verwacht en het vermogen om zelf-initiërend  ontwerpend onderzoek te doen. Bovenal dienen ontwerpers zich te verhouden tot lokale en nationale condities en waar mogelijk samen te werken met lokale ontwerpers, kunstenaars en eventueel studenten. Uitgangspunt bij de keuze van de ateliers is dat deze zich bevinden in wereldsteden waar ruimtelijke opgaven over de transformatie van de stad manifest zijn: São Paulo, Melbourne, Ansan City (bij Seoul), Bogota, Tokio en Yogyakarta.
 
Ook duo's kunnen zich aanmelden: de meeste ateliers beschikken over een woonverblijf en een aparte werkruimte c.q. presentatieruimte die geschikt is voor  maximaal twee personen. De werkperioden variëren van ca. januari – maart 2011 of van maart – mei 2011. De uiterste inleverdatum is 31 juli 2010.