Nieuws

Drie winnaars Ideeënprijsvraag Zo Wil Ik Wonen

De winnaars van de Ideeënprijsvraag Zo Wil Ik Wonen zijn bekend. De inzendingen ‘EGO’ (Galis Architektenburo BNA, dhr. ing. H.W.A. Visscher & Visie-R, dhr. R. Stemerdink), ‘De Vakman Centraal’ (Smoes Ontwerpen & Woonstad Rotterdam) en ‘Pick ’n Place’ (Red Concepts, Luke Bruins & space&matter, Sascha Glasl) ontvingen elk €8.333,33.

De jury was van mening dat de drie inzendingen elk op hun eigen manier goed op de wensen van consumenten op de woningmarkt inspelen en daarom een gedeelde eerste plaats verdienen. De Ideeënprijsvraag Zo Wil Ik Wonen is een initiatief van de NEPROM, de BNA en Nederland wordt anders. De initiatiefnemers willen hiermee professionals op de woningmarkt stimuleren om beter te beantwoorden aan de behoeften van consumenten.

EGO beschrijft een strategie waarbij iedereen die van mening is op een locatie waarde te kunnen creëren, deel kan nemen. Professionals zijn de dragende krachten en consumenten kunnen kiezen uit een spectrum van vrij kavel tot een afgebouwd huis.
De jury zegt hierover: “EGO (Galis Architektenburo BNA, dhr. ing. H.W.A. Visscher & Visie-R, dhr. R. Stemerdink) wordt tot prijswinnaar gekozen vanwege de kritische houding ten opzichte van de betrokken disciplines en de gedegen procesbeschrijving. De indieners van EGO benoemen expliciet wat ontwerpers en ontwikkelaars moeten veranderen en zij reiken daar ook handvatten voor aan. Deze zelfreflectie is volgens de jury een goede start voor een succesvolle nieuwe rol van ontwerper en ontwikkelaar op de woningmarkt.”

De Vakman Centraal richt z’n pijlen op de bestaande woningvoorraad. Dit concept streeft naar vergroting van de multifunctionaliteit in een wijk door ateliers en werkplaatsen voor kleinschalige bedrijvigheid toe te voegen.
“De Vakman Centraal (Smoes Ontwerpen & Woonstad Rotterdam) pakt bestaand vastgoed aan en richt zich op functiemenging in bestaande woonomgevingen. De indieners hebben oog voor vaak vergeten bedrijvigheid en roepen daar veel sympathie mee op. De bedenkers van dit concept hebben het nieuwe werken verder uitgewerkt door het kantoor aan huis verder uit te breiden met bijvoorbeeld het atelier aan huis. Het concept is zo uitgewerkt dat het vanzelfsprekend lijkt”, aldus de jury.

Consumenten krijgen kwalitatief hoogwaardige woontypen voorgelegd bij Pick ’n Place. De inzending wordt wel omschreven als cataloguswoningen 2.0. Door naast gevelbeelden modulaire plattegronden aan te bieden, worden consumenten heldere keuzes geboden en worden geen hoge eisen gesteld aan de huizenkopers qua kennis van ontwerp- en ontwikkelprocessen.
De jury zegt hierover: “Pick ’n Place (Red Concepts, Luke Bruins & space&matter, Sascha Glasl) wint vanwege de nieuwe dynamiek die tot stand wordt gebracht door ontwerpers uit te dagen architectuur te realiseren die consumenten aanspreekt. Ook van ontwikkelaars vraagt dit een andere houding. Marktwerking met een centrale rol voor consumenten komt op deze manier sterk naar voren. De inzending is sterk qua consumentgerichtheid.”