Nieuws

Eervolle vermelding voor Kraaijvanger • Urbis

Kraaijvanger Urbis heeft voor de prijsvraag: ontwerp van een kunstdepot met tentoonstellingsruimte te Beeskow een eervolle vermelding ontvangen. Het Kunstarchief Beeskow (80 km ten oosten van Berlijn) beheert twee collecties: 23.000 kunstwerken uit nalatenschappen van voormalig DDR en 14.000 gesubsidieerde kunstwerken van de artotheek Berlijn.

De voorgenomen nieuwbouw zal plaatsvinden in een monumentale burcht uit de 13e eeuw op een eiland in de Spree. Het ontwerp is gesitueerd in het deel van de burcht dat tijdens de verovering van Beeskow door de Russen in 1945 is verwoest. Als uitgangspunt is gekozen voor indeling in twee volumes: ten eerste abstracte herbouw van het voormalige brouwhuis. Hierbij wordt gekozen voor integratie van de bestaande burchtmuur door letterlijk op de resten verder te bouwen. Ten tweede wordt de nieuwbouw bewust vrij van de muur gehouden. Hierdoor wordt aan de oostelijke zijde het volume optisch gereduceerd. Beide delen bestaan uit metselwerk. Bij het voormalige brouwhuis is gekozen voor puur steen, die in het dak doorgezet wordt. Bij het nieuwbouwdeel wordt het metselwerk licht grijs gekeimd. Door deze materiaalkeuze ontstaat een subtiel verschil tussen de twee delen, die zo samen met het glazen tussenlid toch een harmonisch geheel vormen.