Nieuws

Kosten voor aanbestedingen architectendiensten rijzen de pan uit

Aannemers luiden de noodklok over steeds hoger uitpakkende kosten in Europese aanbestedingsprocedures. Ook de kosten van Europese aanbestedingen bij het selecteren van architecten voor overheidsopdrachten zijn volstrekt uit verhouding geraakt meldt de BNA.

De kosten die architecten maken bij deelname aan de selectieprocedure worden, als gevolg van de uitgebreide eisen die uitschrijvers stellen, steeds hoger. De vergoeding die de deelnemende architectenbureaus ontvangen, staat niet in verhouding tot de investering die zij doen. De totale uitgaven die door alle betrokken partijen gedaan worden tijdens de selectiefase lopen steeds verder op.
 
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het grote aantal deelnemers en anderzijds door de hoge kosten die deze deelnemers maken om de selectie te kunnen winnen. Zo deden er bij de Europese aanbesteding voor het ontwerp van het nieuwe Haagse danstheater 54 architectenbureaus mee aan de voorselectie, waarna twintig bureaus werden uitgenodigd om een uitgebreide visie te geven, met als doel één winnaar. Becijferingen van de BNA wijzen uit dat de totale kosten van deze selectieprocedure circa € 2.500.000 bedragen.
 
Het grootste deel van de kosten zoals in bovengenoemd voorbeeld komt ten laste van de deelnemende architectenbureaus. Deze ontvangen slechts een zeer beperkte vergoeding voor het werk in de selectiefase. Dit terwijl de eisen die aan de visie gesteld worden een zodanige uitwerking vragen dat de kosten hiervoor veel hoger zijn, tot het tienvoudige of meer. Daarbij komt dat door de crisis in de bouw – die de architecten buitengemeen hard raakt – de concurrentie moordend is. Nu de nieuwbouw van woningen, kantoren en winkels vrijwel is stilgevallen zijn overheidsopdrachten nog de enige uitweg voor architecten om aan werk te komen. Het zou de overheid sieren een voorbeeld te stellen en ervoor te zorgen dat de vergoeding in overeenstemming is met de te maken kosten. De BNA gaat hierover in gesprek met overheden en hun adviseurs.