Nieuws

Archiprix 2010 genomineerd: A Sustainable Business Hub

Het stimuleren van de opwaardering van het afgeleefde gebied van Dharavi in Mumbai, India door middel van trefzekere ruimtelijke interventies vormt het uitgangspunt voor het afstudeerproject van Sofía Cárdenas Begazo.

Voor het bereiken van het door de overheid vastgestelde doel om Dharavi-Mumbai van zijn sloppen te ontdoen en om te vormen tot een duurzame wijk voor de middenklasse, presenteert dit afstudeerplan een alternatief plan. Hierbij worden de behoeften, wensen en vooral de vaardigheden van de bewoners van de sloppenwijk integraal opgenomen in het ontwerpproces. Daarnaast worden consequent duurzame ontwerpprincipes gehanteerd: van het concept tot en met de detaillering van de constructie.

De Indiase overheid wil India profileren als een machtig land met Mumbai als de financiële hoofdstad van Azië. In haar ongeduld om aan dat ideaal gestalte te geven wil ze grote veranderingen doorvoeren, waaronder het vervangen van alle sloppen door nieuwe, moderne wijken. Dharavi-Mumbai is één van die gebieden. Het is tegelijkertijd ook een gebied met mogelijkheden omdat door het opzetten van een oprukkende informele industrie de hardwerkende bewoners zich losmaken uit het traditionele kastensysteem.

Om het gewenste toekomstbeeld voor Dharavi te bepalen en om het creatieve veranderingsproces dat hiervoor nodig is te stimuleren, is de methode van de backcasting ingezet. Deze benadering resulteert in de toepassing van de strategie van de stedelijke acupunctuur. Daarbij worden nieuwe elementen in de stad gerealiseerd die de gewenste veranderingen initiëren. De stad zal daardoor zichzelf veranderen. Volgens deze strategie is een conceptplan voor Dharavi ontworpen waarin een knooppunt positieve effecten genereert in zijn omgeving. De interventie van het knooppunt is bedoeld om kwaliteit te introduceren in het gebied en om Dharavi te verbinden met haar onbenutte economische potenties. Het basisidee bestaat eruit om de lucratieve ambachtelijke beroepen van Dharavi zodanig te organiseren dat ze breder ingezet kunnen worden. Het is de bedoeling om de ambachtelijke producten te promoten en commercieel aan te bieden.

Het plan kent drie fasen:
De macro fase heeft betrekking op de koppeling van het plangebied aan de context. Op provinciaal en stedelijk niveau worden de verbindingen verbeterd door middel van de boulevard. Met de ontwikkeling van de alternatieve landbouw, zoals bamboeplantages, worden nieuwe inkomstenbronnen aangeboord in het deelplan Mahim Creek. In Mitthi River wordt de waterkwaliteit verbeterd door de introductie van waterplanten en wordt de productiviteit verhoogd door drijvende landbouw en een drijvende markt.

De meso fase behelst drie ontwerpvoorstellen. Het eerste betreft een zogenaamde ambachtelijke toren. Het gebouw zal nieuwe markten openen en zijn inhoud aan een breed publiek tonen. De toren bevat een ambachtelijke showroom, biedt productiefaciliteiten en huisvest mensen, dieren en planten. Dit icoon voor de low-tech is opgebouwd uit acht vrij indeelbare verdiepingen. Het gebouw kent verschillende layers waaronder een systeem van klimplanten, een bamboe draagconstructie en een huid van gestampt leem. Het tweede ontwerp is een buurtcentrum met een openlucht theater en een grote hal. De derde architectonische component is de levende brug, waar consumenten op vriendelijke en aantrekkelijke manier kennis kunnen maken met Dharavi.

De micro fase heeft betrekking op het niveau van het detail. Hieronder valt onder meer de analyse van de constructie van de levende brug. De berekening van de bamboeconstructie vereiste een constante interactie tussen computerprogramma's en om het gedrag van de bamboe als bouwmateriaal beter te begrijpen werden verschillende experimenten uitgevoerd. Zo werd een prototype van het meest ingewikkelde knooppunt van de levende brug getest op sterkte.

Dit afstudeerproject is gebaseerd op bestaande technieken, het is van binnenuit opgebouwd, werkt met de lokale cultuur en lokaal vakmanschap en probeert de economie bij elkaar te houden.

naam
Sofía Cárdenas Begazo
email

opleiding / studierichting
TUDelft  /Building Technology and Architectural Engineering

mentoren
Axel kilian, Arjan van Timmeren, Eliza Guse

wanneer begonnen met afstuderen
mei 2008

wanneer klaar
mei 2009

favoriete ontwerper
Verschillende van Pugin and Pugin tot SANAA

favoriete ontwerp
Gebouwen die onder de noemer Gothic Revival architecture vallen, maar ook het J.M. Tjibaou Cultural Centre in New Caledonia van Renzo Piano.

wat doe je nu
Samen met een andere Nederlandse architect ben ik een eigen bureau begonnen: COA. We werken nu aan een appartementengebouw van 5 verdiepingen in Lima, Peru. Daarnaast ontwerp ik accessoires. Mijn eerste collectie (COD1) bestaat uit zilveren sieraden en zal tegen het einde van dit jaar klaar zijn.