Nieuws

Reitsema & Partners architecten en LKSVDD architecten winnen architectenselectie

impressie azc

Reitsema & partners architecten en LKSVDD architecten zijn gekozen om het ontwerp te maken voor het asielzoekerscentrum (azc) in Azelo.
Het ontwerp bestaat uit een centrum waar 550 asielzoekers gehuisvest kunnen worden. Tot de opdracht waarbij thema's als veiligheid, duurzaamheid en flexibiliteit een grote rol spelen, behoren ook een kinderspeelzaal, recreatieruimtes en kantoren.
Belangrijk voor het ontwerp is dat de gebouwen een maatschappelijke restwaarde hebben, zodat het gebouw op termijn geschikt is voor andere doeleinden. De woningen zullen eenvoudig en degelijk, maar wel zorgvuldig gematerialiseerd zijn.

Het huidige azc in Borne verkeert in een dusdanige staat dat het COA besloten heeft over te gaan tot herontwikkeling. Het hoofdgebouw is bijvoorbeeld in een dermate slechte staat dat zelfs het behouden van de voorgevel van het gebouw geen optie meer is. In de plannen van het COA wordt wel rekening gehouden met de oorspronkelijke opzet en monumentaliteit van het gebouw.