Nieuws

Ook dat nog, Bouwkunde Delft kan naar 25 miljoen fluiten

Het gaat al niet zo lekker met de financiën van de faculteit Bouwkunde in Delft. En nu is decaan Wytze Patijn – naar eigen zeggen terwijl de inkt van zijn herbenoeming nog nat was  – ook nog min of meer op non-actief gesteld. Althans er is – een unicum de laatste decennia – een openbare procedure gestart voor de benoeming van een nieuwe decaan.
Die advertentietekst staat natuurlijk bol van de platitudes:
Een citaatje:
"U bent een competent bestuurder met ruime bestuurlijke ervaring, en bezit een integere en open managementstijl. U treedt de bezuinigingsopgave van de TU Delft en de faculteit voortvarend tegemoet. Tegelijk bent u een bruggenbouwer en een teamspeler, die verbinding weet te leggen met bestaande disciplines binnen en buiten de faculteit. Samen met het managementteam ontwikkelt u gedragen beleid. U zoekt actief de samenwerking met de medezeggenschapsorganen."

Ja ja, en dat allemaal met een bezuinigingsronde van 5 miljoen op jaarbasis (een slordige 20% van de begroting) voor de boeg: dat mag inderdaad wel 'voortvarend tegemoet worden getreden'.

En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, moet Bouwkunde wellicht de door minister Plasterk na de brand toegezegde 25 miljoen inleveren. Dat staat tenminste in de huidige Rijksbegroting. Dit omdat er geen nieuw gebouw wordt gebouwd (maar een bestaand gebouw verbouwd).
Bestuursvoorzitter Dirk Jan van den Berg in een reactie: "De TU Delft legt zich niet neer bij de beschikking van staatssecretaris van Bijsterveldt om de bijdrage van 25 mln. voor de faculteit Bouwkunde terug te vorderen omdat het niet aan een geheel nieuw gebouw zou zijn besteed." De keuze voor het nieuwe faculteitsgebouw aan de Julianalaan voldoet aan de bedoeling van minister Plasterk om na de brand "een nieuw faculteitsgebouw te realiseren dat een architectonisch icoon zal vormen dat een bijzondere positie inneemt in stedenbouwkundig opzicht".

Maar ondertussen kan Bouwkunde naar de 25 miljoen fluiten en blijft er op een totale kostenpost brand en verbouwing van circa 170 miljoen een gat van 50 miljoen over. Lekker in tijden van heftige bezuiniging.

Het worden kale jaren aan de Julianalaan.