Nieuws

Randweg A2 Eindhoven

De Randweg Eindhoven is geheel vernieuwd. De megaoperatie om de groeiende verkeersstromen rond Eindhoven het hoofd te bieden heeft geleid tot een structuur met een hoofdrijbaan en parallelbanen met een helder en karakteristiek wegbeeld. Een Randweg die duidelijk toebehoort aan de stad Eindhoven.

VHP heeft het esthetisch ontwerp van 45 kunstwerken en 16 km geluidsscherm gemaakt. Om de kwaliteit van het ontwerp tot en met de uitvoering te borgen is gekozen voor een robuuste en eenvoudige vormgeving. Hierdoor maakten de uiterlijke verschijning van de ontwerpen zich onafhankelijk van gevoelige uitvoerings-details. Een uitzondering hierop is het buizenscherm. Dit scherm is samen met de leverancier tot en met de uitvoering uitgedacht. Uiteindelijk is zowel met de ontwerpvoorstellen voor schermen en kunstwerken als wel met de voorstellen voor groen en verlichting steeds gekeken naar de ruimtelijke samenhang van het totaalbeeld.

Kunstwerken
De kunstwerken zijn onderverdeeld in een viertal typen: Fly-overs, portalen, viaducten en onderdoorgangen. Alle kunstwerken hebben een specifiek stoer betonnen uiterlijk maar verschillen in verschijningsvorm afhankelijk van hun plek op de weg.

Geluidschermen
Voor de geluidschermen zijn twee verschillende schermen ontworpen.
Aan de parallelbanen (80 km per uur) is het beeld van de 'parkway' nagestreefd, een weg waarin de stalen damwand schermen na verloop van tijd verdwijnen achter groene taluds en hagen waardoor een groen wegbeeld ontstaat.
Voor de geluidschermen aan de 'stadsboulevard' van Eindhoven (120 km per uur) is een scherm met een sterk expressief high-tech karakter ontworpen om het imago van Eindhoven als technologie- en lichtstad te verbeelden. Dit scherm bestaat uit geperforeerde aluminium buizen van verschillende diameter, lengte en zilverkleur en genereert een continu beeld.
De reconstructie van de Randweg Eindhoven is volbracht, ieder kan weer zijn eigen weg vervolgen…

(projecttekst VHP)

architect
VHP –RH, team Mirjam Galjé, Paul Kersten, Catherine Visser, Barbara Meijer

adres project
A2 Randweg Eindhoven

functie
45 Kunstwerken en 16 km geluidsscherm

opgave
Esthetisch ontwerp kunstwerken en geluidscherm

opdrachtgever
Rijkswaterstaat Dienst Noord Brabant

datum 1e schets
2003

start bouw
2005

ingebruikname
2010 (officiële opening)

tot hoever in proces betrokken
ontwerpfase en esthetische begeleiding uitwerking bestekfase


bouwsom
580 miljoen

trots op
Lompe sobere stoerheid van de kunstwerken
Elegante continue aluminium buizenscherm

volgende keer anders
Langer bij ontwerp proces betrokken zijn