Nieuws

5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: Making City

Onder leiding van een internationaal curatoren team zal in 2012 de vijfde Internationale Architectuur Biënnale plaats vinden in Rotterdam, Istanbul en São Paulo met als overkoepeld thema: Making City

vlnr: George Brugmans, Asu Aksoy, Joachim Declerck, Henk Ovink, Kristian Koreman, Fernando de Mello Franco, Elma van Boxel

“Nog een paar decennia en 80% van de mensheid woont in de stad waar dan meer dan 90% van onze welvaart wordt gegenereerd. En dat alles op nog geen 3% van ons aardoppervlak. De stad is effectief, drijft innovatie, is het beste antwoord op overbevolking en is het meest groene antwoord dat we hebben op een planeet waar crisis en klimaatverandering ons tot rigoureuze oplossingen dwingt. Maar dat betekent wel dat de stad beter bestuurd, beter ontworpen, beter georganiseerd en beter gepland moet worden dan nu gebeurt. Alleen dan kunnen de steden ons van onszelf redden”, aldus het persbericht van de IABR.

Met Making City zal de IABR zich daarom actief engageren met ‘stad-maken’ in de vorm van concrete projecten in drie steden: Rotterdam, São Paulo en Istanbul. Hiervoor zet een internationaal curatorenteam twee jaar lang onderzoek uit in deze drie steden. Belangrijkste doel is de rol van en de relatie tussen planning, ontwerp en politiek opnieuw te definiëren en zo tot een meer effectieve toolbox voor het maken van de stad te komen. Open en nieuwe allianties tussen stedenbouwers, wetenschappers, bedrijven, ontwikkelaars en lokale besturen vormen daarbij de drijvende kracht. Dit resulteert in presentaties, tentoonstellingen, lezingen en debatten in de drie steden, waarna de projecten ook gerealiseerd zullen worden.
Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) biedt onderdak aan de hoofdtentoonstelling.

Het internationale curatoren team van de 5th IABR bestaat uit Henk Ovink (Directeur Ruimtelijke Ordening Nederland, Ministerie van VROM), Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels, België), Elma van Boxel and Kristian Koreman (ZUS, Rotterdam), Fernando de Mello Franco, Marta Moreira en Milton Braga (MMBB, São Paulo, Brazilië), Asu Aksoy en Ihsan Bilgin (Bilgi University, Istanbul, Turkije), en wordt voorgezeten door George Brugmans (Directeur IABR). Het curatorenteam werkt nauw samen met ontwerpbureaus, universiteiten, stedenbouwkundige diensten en stadsbesturen in de drie steden.

De vijfde editie van de IABR is het derde en laatste deel van een trilogie van Biënnales die de stad van morgen onderzoeken.
Power, Producing The Contemporary City (2007) onderzocht de krachten achter de productie van de hedendaagse stad en stelde de vraag welke tegenkrachten architecten kunnen ontwikkelen.
Open City: Designing Coexistence (2009) stelde de sociale duurzaamheid van de stad centraal en vroeg zich af wat de architectuur daaraan concreet kan bijdragen.
Making City onderzoekt de relatie tussen planning, ontwerp en politiek en zal de actieve strategieën die architecten en stedenbouwers in specifieke stedelijke condities kunnen inbrengen, concreet testen door zich daadwerkelijk te engageren met stad-maken in Rotterdam, Istanbul en São Paulo.
Making City opent in april 2012.