Nieuws

Archiprix 2010 genomineerd: Parallel Parkway

Het afstudeerproject van Ivo van den Thillart en Maarten Hanekamp is een pleidooi voor de aanleg van een Parallel Parkway waardoor de bestaande groenzones van Almere een aantrekkelijke recreatieve functie krijgen en de verdubbeling van de A6 die de stad doorsnijdt overbodig wordt.

Almere kent een polynucleaire opzet, meerdere kernen worden met elkaar verbonden door een sterke groenstructuur. Als een echte autostad is Almere met zeven afslagen aangetakt op de rijksweg A6. Hierdoor wordt de snelweg veel voor lokale verplaatsingen gebruikt. Dit verslechtert de doorstroming van het transitverkeer op de snelweg. De huidige plannen voor verdubbeling van de A6 zullen naar verwachting leiden tot meer verkeerscongestie. Ook zal de barrièrewerking van de rijksweg tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Almere versterkt worden.

Parallel Parkway doet een beroep op de groene ruimte door ten zuiden van de A6 een nieuwe parallelstructuur te introduceren. Hierdoor kan het lokale verkeer weggeleid worden van de snelweg die daardoor haar transitfunctie weer terug krijgt. Verdubbeling wordt daardoor overbodig. De Parallelweg biedt bovendien een unieke mogelijkheid om de uitgestrekte groenzones langs de A6 van een nieuwe betekenis voor de stad te laten zijn. Het gebied kan zich nu ontwikkelen tot een recreatieve landschapszone waar inwoners kunnen ontsnappen aan de alomtegenwoordige suburbane leefwereld van Almere.

Als een parkway slingert de Parallelweg door het groene landschap. De route is grotendeels geprojecteerd op het tracé van bestaande wegen. Behalve de twee afslagen waar de Parallelweg aantakt op de Hoge Ring en de A6, verdwijnen alle snelwegafslagen. Bestaande viaducten en tunnels worden hergebruikt om Almere nog beter aan de Parallelweg te koppelen. Waar voorheen de aangrenzende groene ruimte langs de A6 slechts eendimensionaal kon worden ervaren vanuit een rijdend perspectief, maakt de Parallelweg het gebied vanuit heel Almere op verschillende manieren toegankelijk en beleefbaar.

De groene zone is tot leven gekust. In de prachtige, ongepolijste groene omgeving kunnen functies als een uitgaanscentrum, evenemententerrein, stadion, hotel, casino en faciliteiten voor leisure, health en wellness een plek vinden. Hiermee geeft de ontsnappingszone bij uitstek de kans om het imago van de polder te verbeteren. De Parallelweg fungeert als de drager van de identiteit van de zone, de afzonderlijke functies gaan een sterke relatie aan met zowel de weg als het aangrenzende landschap. Een nieuwe laag van stedelijkheid krijgt gestalte tussen de bestaande infrastructuur, het groen en het suburbane wonen. Deze laag draagt bij aan de ontwikkeling van een grootstedelijk Almere.

Op het kruispunt van de Parallelweg met de A27, Tussenring en toekomstig lightrail-traject naar Almere Hout zijn een multifunctioneel stadion, een badhuis, een lightrail-station en een kantorenpark in het bos geprojecteerd.
Naast elementen die horen bij een efficiënte stad is aan de Parallel Parkway nadrukkelijk ruimte voor luxe en overdaad. Het badhuis is daar een voorbeeld van, bovendien vormt het binnen het gebied een exclusieve enclave. Het is een plek die een tijdelijke ontsnapping biedt aan het bestaan zoals dat dagelijks wordt ervaren. De hoogte van het gebouw is functioneel en tegelijkertijd vormt het daardoor een landmark voor het 'nieuwe' gebied, een symbool voor de onderliggende ambitie om de polder te willen ontstijgen. Tijdelijke gebruikers van het gebouw kunnen zich naar wens oriënteren op de buiten- of de binnenwereld via respectievelijk een huid van celvormige kamers en het met wellness geactiveerde atrium. De indeling van de binnenwereld wordt bepaald door de verschillende routes van het wellness-programma te distribueren over verscheidene parallel lopende reeksen. Als uitgangspunt geldt dat de bezoeker van het badhuis bepaalde standaardroutes langs diverse functies kan volgen.

Daarbij staan alle voorzieningen ook direct ter beschikking van de gebruikers. Bezoekers kunnen zelf echter ook via shortcuts specifieke en individuele routes door het gebouw kiezen. Om die verplaatsingen soepel te laten verlopen zijn de liften in de gevel als belangrijke schakelpunten in het programma voorzien. Het geheel is doelbewust autarkisch georganiseerd en ontworpen zodat het werkelijk bevrijd is van enig verband met het suburbane Almere.

naam
Ivo van den Thillart
email

Maarten Hanekamp
email

opleiding / studierichting
AAS Tilburg / stedenbouw & architectuur

mentor
Ton Schaap

wanneer begonnen met afstuderen
Ivo & Maarten: januari 2008
 
wanneer klaar
Ivo & Maarten: juni 2009

favoriete ontwerper
Ivo: Bjarke Ingels (BIG)

Maarten: Team 10

favoriete ontwerp
Ivo: Seattle Central Library, OMA

Maarten: Brasilia

wat doe je nu
Ivo: architect bij Molenaar&Bol&vanDillen Architecten

Maarten: werkzaam als stedenbouwkundige bij de gemeente Enschede