Nieuws

Archiprix 2010 genomineerd: Tijdelijk verblijf op de Neeltje Jans

Ter bescherming van de natuur en ter versterking van de recreatieve potentie projecteert Wouter de Haas een aantal accommodaties op het voormalig werkeiland Neeltje Jans.

De Zeeuwse kust wordt gekenmerkt door de zoute wind op het strand, de kracht van de branding die op de eilanden breekt, de luwte van het duingebied en de uitgestrektheid van de zandplaten waar vogels op zoek zijn naar voedsel. Door het continue spel van eb en vloed kent het gebied een ongekende dynamiek, geen minuut is er hetzelfde.

We hebben ons land beschermd met een uitgebreid Deltaplan. De kroon op dit plan is de Stormvloedkering. De aanleg van de kering heeft echter ook een keerzijde, want ze heeft vooral in de Oosterschelde de getijdenstroming beïnvloed. Slikken en platen verdwijnen door zandhonger onder het wateroppervlak. Essentiële elementen van het intergetijdengebied gaan daarmee verloren. Deze landschapserosie moest het miljardenplan van de Deltawerken nou juist voorkomen. Om de zandplaat Neeltje Jans te behouden is menselijk ingrijpen noodzakelijk!

Bovendien stijgt de zeespiegel en nemen stormen toe door de klimaatverandering. Als gevolg hiervan vindt meer duinafslag (erosie) plaats en wordt een belangrijk natuurgebied bedreigd dat tevens een buffer vormt voor de waterkering op het eiland. Met name aan de Noordzeekust moet het eiland tegen erosie worden beschermd. Dit kan door de directe grip van de zee op de duinen af te remmen.

Vanwege de Deltawerken is Neeltje Jans inmiddels uitgegroeid tot de grootste toeristische trekpleister van Zeeland. Neeltje Jans heeft zijn functie als werkeiland in 1986 verloren en sindsdien is er ruimte om het natuurlijke landschap weer te ontwikkelen. Het eiland ligt midden in de Zeeuwse delta op de grens tussen Noordzee en Oosterschelde. De kracht van wind en water zijn bepalend voor de verschillende condities op en rond het eiland. De locatie biedt uitgelezen mogelijkheden om het recreatieve netwerk van Zeeland uit te breiden met unieke accommodaties die inspelen op de beleving van dit karakteristieke landschap. Die kans wordt door dit plan gegrepen.

Door recreatie te koppelen aan het beschermen, behouden en verrijken van natuurgebied kunnen interessante accommodaties gerealiseerd worden die zich voegen naar het nieuwe landschap en waar mensen zich als nergens anders kunnen onttrekken aan het dagelijks leven.

naam
Wouter de Haas
email

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Amsterdam / architectuur

mentoren
Chris Scheen, Bruno Doedens, Rien Korteknie

wanneer begonnen met afstuderen
oktober 2007

wanneer klaar
maart 2009

favoriete ontwerper
niet een in het bijzonder

favoriete ontwerp
niet een in het bijzonder

wat doe je nu
architect bij Architectuurstudio HH