Nieuws

Archiprix 2010 genomineerd: museumFABRICk

Een ontwerp voor een nieuw type textielmuseum waar ervaring, commercie en vermaak hand in hand gaan – een museum in bedrijf. Lieke Genten studeerde af op een nieuw textielmuseum in Enschede.

AANLEIDING Nederland kent 2 regio’s die hun identiteit te danken hebben aan de textielindustrie: Noord-Brabant en Twente. Jarenlang bepaalde de textielindustrie in deze regio’s de lokale economie en de sociale ontwikkelingen. Met het verdwijnen van de textielproductie raakte Twente zijn sterke identiteit kwijt. Hoewel de kennis over textiel in de regio behouden is gebleven, is dit nauwelijks nog ervaarbaar. De grootschalige en zichtbare productiefaciliteiten zijn vervangen door anonieme hoofdkantoren met research and development units waar de nieuwste innovaties op het gebied van textiel ontwikkeld worden. Deze tak van de textielindustrie blijft echter onzichtbaar voor de buitenwereld.

OPGAVE Om deze kennis en identiteit zichtbaar en ervaarbaar te maken, stimuleert museumFABRICk innovatieve kennisbundeling rondom de bestaande bedrijvigheid. Het nieuwe museumconcept met openbare recreatieve en educatieve voorzieningen zorgt voor een spin-off in een gebied waar krimp op de loer ligt. De gebruikers vormen de basis van het museum. Ontwerpers, kunstenaars, studenten en bedrijven ontvangen de museumbezoekers en presenteren hun werkzaamheden aan de bezoekers. De medewerkers van het museum ondersteunen de activiteiten. Machines worden tentoongesteld én gebruikt. Innovatie op het gebied van textiel staat voorop. Er wordt niet met weemoed teruggekeken naar het verleden, maar juist een blik geworpen in de toekomst en op de nieuwste ontwikkelingen. Het interactieve museum toont deze toekomst aan een groot publiek. Textiel is een product dat vraagt om aangeraakt te worden, de zintuigen worden geprikkeld. Zichtbare en onzichtbare eigenschappen van het textiel kunnen ontdekt en ervaren worden.
Het hybride karakter van museumFABRICk – zowel werkplaats als museum – maakt het tot een bijzondere plek in de stad waar kennis, wetenschap, vermaak en onderwijs op een duurzame manier een antwoord bieden op steeds veranderende vragen. Laagdrempelige programmaonderdelen zoals een museumwinkel, museumcafé en textielverzorging maken het museum toegankelijker. Deze functies zijn van buiten af bereikbaar waardoor direct contact met de openbare ruimte ontstaat via een levendige gevel die bezoekers uitnodigt en verwelkomt.

TEXTIEL IN HET ONTWERP Het gebouw zelf vertelt ook een verhaal over textiel. Het gehele gebouw is opgebouwd uit innovatieve weefsels. De gevelweefsels transformeren naar gelang de specifieke wensen en omstandigheden waar de aangrenzende ruimte om vraagt.
De constructie van het gebouw is een 3D gevlochten weefsel waar vloerlinten door geregen worden. De vloerlinten zijn verbonden met de inslagdraden, die op hun beurt oriëntatie bieden. Ze vormen 'de rode draad' van het gebouw. Langs deze draad bouwt zich de verhaallijn van het museum op: hoe wordt een vezel een draad, hoe wordt een draad een weefsel en op welke verschillende manieren kan het bewerkt worden? Het gebouw is zelf een verhaal; van vezel tot draad en van draad tot weefsel.

naam
Lieke Genten
email
website

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Rotterdam / architectuur

mentoren
Chris van Duijn, Orri Steinarsson, Linda Hanssen, Margit Schuster, Chris van Langen

wanneer begonnen met afstuderen
maart 2008

wanneer klaar
mei 2009

favoriete ontwerper
Bjarke Ingels

favoriete ontwerp
Saint-Pierre in Firminy

wat doe je nu
Ik werk bij Doepel Strijkers Architects