Nieuws

Archiprix 2010 genomineerd: Netwerk

Het afstudeerproject van Elza Heemskerk is een gebouw dat gevormd wordt door een dynamisch samenspel van ecologische structuren en gesitueerd is in Katwijk aan Zee.

Het project bestaat uit een gebouw dat met de natuur is verweven. In de grillige setting van het duingebied resulteert de combinatie van natuur en architectuur in een netwerk van ontmoetingen van natuurlijke krachten en organismen. De locatie was ooit het meest westelijke eindpunt van de Romeinse grenslinie, de Limes. Het is de bedoeling om de verloren sporen en herinneringen aan de geschiedenis van de plek weer tot leven te brengen en de plek weer een rol te laten spelen in het dagelijks leven van de inwoners. Momenteel is de naam van het gebied, 'het Wantveld', het enige dat herinnert aan het verleden toen de visnetten hier uitgerold werden om door de vrouwen gerepareerd te worden.

Het ontwerp verbeeldt de identiteit van de locatie. Door het gebouwencomplex te bekleden met de 'oorspronkelijke' groene laag ontstaat één geheel van natuur en gebouw. De sculpturale lijnen die daarmee in het landschap ontstaan refereren aan de langgerekte visnetten. De geënsceneerde plooiingen in de dakvlakken bootsen de dynamiek van het duinlandschap na. De ingegraven architectuur doet denken aan de overblijfselen van de Atlantikwall bunkers die verscholen liggen in het duinlandschap.

Eroderende duinen vormen het veranderende landschap waar het complex onderdeel van wordt. De openingen in het dakoppervlak zorgen voor een spanningsveld tussen boven- en onderwereld. De openingen zijn de patio’s en binnentuinen die tevens als ingang dienen van de onderliggende functies.
Het complex huisvest naast culturele functies ook sport en leisure faciliteiten, afgewisseld met plekken voor evenementen en rust. De circulatieroutes bevinden zich tussen de volumes, deze vormen een sequentie van steegjes, pleinen, straten en passages. De interne structuur is afgeleid van ervaringen uit de belevingsroute in het oude vissersdorp met zijn kleinschalige bebouwing en introverte hofjes binnen een labyrint van straten, dammen en steegjes. De interne boulevard loopt loodrecht op de de netvolumes en eindigt aan het begin van het duinlandschap. Nieuwe ontwikkelingen zoals de aanleg van een zeehaven krijgen een plek in de interventie, waarbij synergie ontstaat tussen stadspark en haven. Het plan staat open voor meervoudige interpretaties. Herinneringen aan de geschiedenis krijgen een plek naast nieuwe activiteiten en gebeurtenissen. Toekomst en verleden worden onderdeel van de locatie.

naam
Elza Heemskerk
email
website

opleiding / studierichting

TU Delft / architectuur

mentoren
Robert Nottrot, Theo van der Voort, Elise van Doorn

wanneer begonnen met afstuderen
februari 2008

wanneer klaar
april 2009

favoriete ontwerper
Fernando Menis, Eileen Gray, Gijs Bakker

favoriete ontwerp
Bodegas Bell-lloc, Brion-Vega Cemetery, kantoorgebouw Johnson-wax

wat doe je nu
Ik heb een startstipendium fonds BKVB en werkzaam bij een architectenbureau.