Nieuws

Gouden Piramide 2010 uitgereikt

In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is de Gouden Piramide 2010, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap uitgereikt aan basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo voor de ingenieuze huisvesting van een daltonbasisschool in een leegstaande kerk. De Rijksprijs bestaat uit een trofee, een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuur-plaquette.

In 2004 gaf de Dr. Schaepmanstichting (de overkoepelende stichting ter behartiging en instandhouding van het katholiek primair onderwijs in Hengelo) architect Ronald Olthof van architectenbureau Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen opdracht om te inventariseren hoe de bestaande school St. Plechelmus kon worden uitgebreid. In een gesprek met directeur Anneke Kuipers werd duidelijk dat beiden mogelijkheden zagen om de naastgelegen Heilige Hartkerk te benutten als nieuwe huisvesting. Door de voormalige kerk, een voorbeeld van de Bossche School, te transformeren in een brede school kon het karakteristieke gebouw uit de jaren vijftig een cultuurhistorische en maatschappelijke rol in de wijk blijven vervullen en tegelijkertijd kon de school de benodigde extra ruimte worden geboden. Begin oktober werd de school officieel geopend door voormalig minister Plasterk van OCW.

Uit het juryrapport: 'Als er bij één project van deze ronde sprake was van synergie tussen opdrachtgever en architect, dan is het wel in dit geval', zo constateerde de enthousiaste jury. Directeur Anneke Kuipers bewijst dat bezieling, creativiteit en een groeiende deskundigheid in het opdrachtgeverschap niet voorbehouden zijn aan mensen die hiervoor 'hebben doorgeleerd'. Haar volhardende inzet, in samenwerking met haar bestuur en de gemeente, maakt duidelijk dat het geloof in een ideaal, een droom, tot ongekende prestaties kan leiden. Dat stemt bijzonder hoopvol. De Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide 2010, is hiervoor de terechte bekroning.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries die betrokken zijn bij het architectuurbeleid van het rijk.