Nieuws

RDM Campus winnaar Job Dura Prijs 2010

RDM Campus, het nieuwe onderkomen voor onderwijs (mbo en hbo), bedrijven en evenementen op Heijplaat, is de winnaar van de Job Dura Prijs 2010. Basisschool De Wereld op Zuid in Zuidwijk, een brede school op Zuid, ontvangt de aanmoedigingsprijs.

RDM Campus, Rotterdam

De Job Dura Prijs die om te twee jaar wordt toegekend, had dit jaar als thema ‘Morgen Wijzer’. Met dit thema wil stichting Job Dura Fonds aandacht vestigen op het belang van het investeren in een duurzame samenleving door onderwijs en educatie.

De jury is lovend over RDM Campus op de oude werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Zij prijst de innovatieve visie op onderwijs, waarbij mbo en hbo zijn samengebracht en rechtstreeks gekoppeld aan bedrijven waar praktijkervaring wordt opgedaan. Aan deze visie is op indrukwekkende wijze gestalte gegeven door het onderwijs te clusteren in de voormalige machinehal, met direct ernaast een bedrijvendeel. In opdracht van het Albeda College, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam gaven Van Heerden en Partners (scholendeel) en Plus Architecten (bedrijvendeel) hier op een zeer vanzelfsprekende manier vorm aan middels een zeer transparant en stoer ontwerp, aldus de jury. Het idee om een verouderd industrieel complex te transformeren tot een levendige onderwijscampus is even vooruitstrevend als passend bij een havenstad. Het biedt studenten een inspirerende omgeving en Rotterdam een cultuurbepalend project dat voorbeeldstellend is voor het onderwijs en de gebouwen van morgen.

De aanmoedigingsprijs voor de basisschool De Wereld op Zuid, een initiatief van Estrade Projecten en Vestia Rotterdam-Zuid en ontworpen door N2 Architecten, Rotterdam, onderbouwt de jury met ‘de grote maatschappelijke betekenis voor Zuidwijk en een bijzonder ontwerp’.

Aan de prijzen is een geldbedrag gebonden. In de jury van de Job Dura Prijs 2010 hadden zitting: F. Evers (voormalig directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst), L. Geluk (voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Midden Nederland), L. Hermans (voorzitter van MKB-Nederland en oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), M. Rohmer (architect) en A. Poot (commercieel manager bij OVG Projectontwikkeling).