Nieuws

Archiprix 2010 genomineerd: De verborgen stad

Met haar ontwerpvoorstel voor de marinewerf aan het Amsterdamse Oosterdok wil Marijke Bruinsma de potentie van het Oosterdok als publieke ruimte waar maken door in te zetten op de unieke verborgen kwaliteit van de locatie.

De marinewerf aan het Oosterdok is een fascinerende verborgen plek door de hoge muur eromheen. Deze muur maakt nieuwsgierig naar de wereld erachter.
Door de stedelijke ontwikkelingen in de omgeving is de positie van het Oosterdok in de stad totaal veranderd van perifere plek in een centraal gelegen openbare ruimte. Terwijl de marinewerf als een ruimtelijk en publiek vacuüm aan het Oosterdok ligt, hebben alle andere randen een duidelijke ruimtelijke en programmatische relatie met het Oosterdok. De verborgen marinewerf als 'zwart gat' vormt een probleem voor het goed functioneren van het Oosterdok als nieuwe publieke ruimte. Paradoxaal genoeg is deze verborgenheid tegelijkertijd ook haar kracht.

Door de verborgenheid van de marinewerf in te zetten als kwaliteit en juist publiek te maken, wordt de potentie van het Oosterdok als nieuwe publieke ruimte in de stad waargemaakt. Na uitgebreid onderzoek blijkt dat een publieke verborgen plek gekenmerkt wordt door een sequentie van ruimten met een verschillende beleving. Hierbij spelen de verbindingen tussen die ruimten een belangrijke rol in het opbouwen van spanning. De beleving van de 'ruimten' is ontworpen als mal; de bebouwing vormt de resultante, de contramal. Door het schakelen van de ruimten ontstaat een structuur die verschillende routes mogelijk maakt.

Het ontwerp bestaat uit een aantal lagen die de rijkdom in het plan laten zien. De vijf verschillende typen ruimten kennen elk een eigen sfeer, programma, gebruik en mate van verborgenheid. De typen ruimten variëren van centraal plein tot geheime ruimten. De geheime ruimten zijn het meest verborgen; toch hebben ze altijd een ruimtelijke link met de context van het Oosterdok.
Als stadsbouwwerk is het plan van groot belang voor het Oosterdok. Het nieuwe silhouet verbeeldt 'de stad achter de muur'. Het DNA van de verborgen stad waarborgt de samenhang en vergroot de eigenheid. Het toevoegen van hoogte-accenten op strategische en cruciale plekken zorgt voor een spel van (on)zichtbaarheid en aantrekking, zowel van binnenuit als van buitenaf. Zo wordt de marinewerf verborgen én publiek!

naam
Marijke Bruinsma
email
website

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Amsterdam / stedenbouw

mentoren
Ron van Genderen, Hans van der Made, Mark Eker

wanneer begonnen met afstuderen
januari 2008

wanneer klaar
juni 2009

favoriete ontwerper
niemand in het bijzonder

favoriete ontwerp
momenteel Sodra Angby in Stockholm en Le Logis in Brussel

wat doe je nu
Ik ben mijn eigen bureau begonnen: de Stuurlui stedenbouw