Nieuws

Archiprix 2010 genomineerd: Pushing the Envelope

De ambitie van Nederland om in 2028 de Olympische Spelen te organiseren vormt de aanleiding voor het plan Pushing the Envelope. Peter Popke de Jong ontwierp een wooncomplex met zeilschool in het IJmeer in Amsterdam.

Als centrum voor de Spelen is in het IJ-meer het eiland Nieuw Pampus ontworpen. Het laat zien welke ruimtelijke en infrastructurele consequenties het organiseren van de Spelen in Nederland zouden kunnen hebben. Het uitgangspunt voor de planvorming is een 'docking' principe waarbij alle gebouwen als schepen zijn aangemeerd aan een centrale kade, elk gebouw grenst aan één zijde aan de openbare centrale as van het eiland.

Pushing the Envelope richt zich vooral op de functie van het eiland ná de Spelen. Om optimaal te profiteren van de kwaliteiten van de plek is gekozen voor een maritiem wooncomplex in combinatie met een zeilschool. De uitdaging is om een overtuigend plan te ontwerpen dat mensen overhaalt om te gaan wonen op een lege plek waar helemaal niets is behalve water. De architectuur speelt daarin een belangrijke rol. Op grond van de kwaliteiten van de plek is een concept ontwikkeld waarin het water, het uitzicht, het zonlicht en de wind zó geïntegreerd zijn dat iedere woning kan profiteren van deze kwaliteiten. Daarnaast is gestreefd naar verscheidenheid en diversiteit in de ruimtelijke opzet van de woningen en onderzocht hoe dit streven tot uitdrukking is te brengen in de collectieve context van het eiland. Het resultaat bestaat is een krachtige, rigide envelop met een hellende zijde waardoor voor iedere woning uitzicht op het meer mogelijk is.

Binnen de envelop zijn vervolgens een viertal zeer diverse woningtypen en een zeilschool uitgewerkt op basis van een aantal spelregels. Deze spelregels waarborgen de ruimtelijke en contextuele kwaliteiten van de woningen en spreken tegelijkertijd een gemeenschappelijke taal. De volgende spelregels gelden voor alle woningen:
1. De envelop dient als basis;
2. Alleen ter plaatse van de entree en het dakterras is ponsen van de envelop toegestaan;
3. Iedere woning heeft een grote berging die toegang geeft tot het waterniveau;
4. De interne configuratie geschiedt door middel van het plaatsen van gesloten dozen, die intieme functies zoals slaap- en badkamers herbergen. De ruimte die overbijft vormt de open leefruimte.
5. Iedere woning is minimaal op één plek doorkijkbaar in de hoogte, diepte en breedte. De spelregels leidden tot vijf typen: het trappen-, blok-, rijtjes-, boot-, en zeil-huis.

De uiterlijke verschijningsvorm van de envelop is een resultante van het inwendige woonprogramma enerzijds en het karakter en de schaal van de plek anderzijds. De positionering en de dimensionering van de open en gesloten geveldelen is een directe afgeleide van de interne configuratie van de achterliggende woning en wordt zodoende per woning als een uniek DNA-patroon zichtbaar in de gevel. Door de krachtige lijnen van de envelop oogt het gebouw massief; het benadrukt het collectieve. Tegelijkertijd is de detaillering van de envelop heel verfijnd, het patroon van de gevelpanelen exposeert het individuele.

naam
Peter Popke de Jong
email
website

opleiding / studierichting
TU Eindhoven / architectuur

mentoren
René van Zuuk, Ralph Brodrück, Jacob Voorthuis

wanneer begonnen met afstuderen
december 2007

wanneer klaar
januari 2009

favoriete ontwerper
Bjarke Ingels

favoriete ontwerp
A Hill On A House in Shibuya, Tokio door Yuko Nagayama

wat doe je nu
Ik ben een eigen architectenbureau gestart genaamd USE architects