Nieuws

Neutelings Riedijk Architecten winnaar mogelijke opdracht Cultuurforum

Neutelings Riedijk Architecten is de winnaar geworden van de aanbesteding voor het ontwerp van het nieuw dans- en muziekcentrum aan het Spuiplein.

Neutelings Riedijk Architecten is gekozen omdat in hun ontwerp het Nederlands Danstheater, het Residentieorkest, het Koninklijk Conservatorium en de Stichting Gastprogrammering op de beste manier gezamenlijk onderdak kunnen vinden.

De commissie vindt het structuurontwerp van het architectenbureau ‘een veelbelovend, logisch opgebouwd concept, dat een nieuw en eigentijds evenwicht zoekt tussen de schaal van de historische binnenstad en de hoogbouw van het naastgelegen Wijnhavenkwartier’.
De ‘taille’ in de gevel, de ‘schouder’ die in hoogte bewust aansluiting zoekt bij het bestaande hotel en het ronde dak dat gebouw en omgeving bekroont, maken de voorgestelde vorm van het gebouw zowel uniek als passend in de veeleisende omgeving van het Spuiplein. De commissie acht de voorgestelde
koepel bovenin het gebouw in meer dan één opzicht een vondst. Beide daarin gelegen zalen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, maar ook als één grote zaal fungeren. Mede hierdoor biedt het gebouw een ongekende flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen.

De commissie acht de voorgestelde koepel bovenin het gebouw in meer dan één opzicht een vondst. Beide daarin gelegen zalen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, maar ook als één grote zaal fungeren. Hierdoor biedt het gebouw een ongekende flexibiliteit.

Bij de beoordeling van de ingediende ontwerpen heeft de commissie bijzondere aandacht geschonken aan de relatie tussen het gebouw en het Spuiplein. Zij heeft hierbij vooral gekeken naar het belang dat de Haagse burger hieraan hecht.
In het structuurontwerp van Neutelings Riedijk Architecten kan deze relatie nog verder worden verbeterd. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders om bij een eventuele opdrachtverstrekking dit als expliciete ontwerpopgave mee te geven.

De bouw van het nieuwe Cultuurforum aan het Spuiplein is met deze uitverkiezing nog niet zeker. Het college van burgemeester en wethouders zal hier later een beslissing over nemen. De bouwkosten worden geraamd op € 120.000.000,-  (excl. BTW, honoraria en inrichting).

Neutelings Riedijk Architecten omschrijven hun voorstel als een huis met vele kamers. Het accommodeert studenten en kunstenaars, oefening en uitvoering, transparantie en beslotenheid, maar vooral wil het de synergie tussen verschillende gebruikers stimuleren.

Het Cultuurforum zal zijn samengesteld uit:
Het Atrium: trappenberg en ontmoetingsplaats
Het atrium is het hart van het gebouw waarin alle bezoekers, studenten en medewerkers binnenkomen. Het opent zich naar boven toe als een monumentale roltrappenberg, een openbare boulevard in een verticale stad, die de bezoeker tot op dak naar boven voert langs publieke pleinen met foyers, schoolpleinen, restaurants en bibliotheken.

Het Speelhuis: gestapelde zalen van wereldklasse
De vier gestapelde uitvoeringszalen vormen het hart van het gebouw, elke met een eigen karakter en uitstraling. Op straatniveau ligt een open podium voor informele concerten. Op het Piano Nobile ligt de Dans- en Operazaal. Daarboven zweeft de Concertzaal, kloppend hart van het gebouw. In de koepelruimte op het dak liggen de Theaterzaal en de Ensemblezaal met een magnifiek uitzicht over de stad.

Het Leerhuis: concentratie en geborgenheid voor studenten
In de flexibele zijbeuken rondom de grote uitvoeringszalen vind je de onderwijsruimten, oefenstudio’s en kantoren. Elke afdeling zoals Dans, Muziek, Sonologie of Jong Talent krijgt een eigen verdieping. Zo blijft elke afdeling overzichtelijk en geborgen voor de studenten, maar ontstaat tegelijk de mogelijkheid tot samenwerking en kruisbestuiving.

Het Werkhuis: een professionele omgeving voor creatie
Het werkhuis is een flexibel stelsel van repetitieruimten en lokalen waar door de huisgezelschappen wordt gewerkt en geproduceerd. Rond de Danszaal liggen de studio’s van het NDT, rond de concertzaal de repetitieruimten van het RO. Kleedkamers en andere lokalen voor uitvoerende kunstenaars en technici liggen in de directe nabijheid van de podia.