Nieuws

Architekten Cie en SVESM winnaar A101 Urban Block

De combinatie Architekten Cie en SVESM is winnaar geworden van de A101 Urban Block competitie. A101 is een project voor een nieuwe stad van13 miljoen m2 huisvesting voor 150.000 mensen dichtbij Moskou.

De combinatie ‘de Architekten Cie. (Frits van Dongen, Patrick Koschuch en Jason Lee) en SVESMI (Alexander Sverdlov)’ is meervoudig winnaar geworden van de internationale competitie A101 te Moskou, Rusland. Uit 210 inzendingen afkomstig uit 30 landen heeft een internationale jury, met onder andere Hans Stimmann en Dick van Gameren, prijzen in de categorieën hoge- en lage dichtheid toegekend. De Architekten Cie./ SVESMI scoort in beide categorieën het hoogst en heeft ook nog een eervolle vermelding gewonnen.
 
Eerste prijs lage dichtheid
Six of a kind.  In tegenstelling tot de uitgesproken stedelijke kwaliteit van een enorm stedelijk blok, probeert dit voorstel om het bouwblok op te splitsen in kleinschalige objecten. Deze schaalverkleining is nuttig in de periferie van de stedelijke omgeving, waar de standaard bloktypologie zich transformeert in een lagere dichtheid (zoals individuele villa's). Zes kleinere units zijn rond een collectieve binnentuin georganiseerd. De units hebben perfecte bezonning, doorzichten en een kleinschalige parkeeroplossing.

Eerste prijs hoge dichtheid
Torenblok. Deze herinterpretatie van het klassieke Europese blok is gebaseerd op een architectonische compositie van sokkel- toren gebouwen om een binnenplaats. Bij deze configuratie is de hoogte van de sokkel zes verdiepingen (21.5m). Waardoor er een menselijke schaal in het stedenbouwkundig plan wordt geïntroduceerd. Er ontstaat een goed bezond binnengebied en een hoogwaardig straatprofiel. De hoogte van de torens is variabel, afhankelijk van de dichtheid en bezonning (uiteraard worden de hogere torens in het noorden gepositioneerd). Door sleuven in het blok op te nemen wordt het blok gefragmenteerd en ontstaan er interessante door- en inkijken.

Eervolle vermelding
Eurika. Aan de ene kant handhaaft Eurika de ruimtelijke parameters van een klassiek blok en garandeert het een exclusief, privaat karakter van de gemeenschappelijke binnentuin.
Aan de andere kant speelt het gebouw met de, voor Rusland, bekende schaal van vijf verdiepingen en de kwaliteiten van de standaard Sovjet lay-out. Eurika heeft een verre verwantschap met het microrayon en op de schaal van het individuele gebouw – het 'khrushchevka'. Dit project probeert de kwaliteiten van beide prototypische situaties te combineren: Europa + Rusland = Eurika.