Nieuws

Bèta plein Zernike Campus Groningen

Onder de deelnemers van de Archiprix werd een ontwerpcompetitie gehouden, met als hoofdprijs, realisatie van het ontwerp. Een team bestaande uit Jasper Spigt, Monique Sperling, Carolien Schippers en Wouter de Haas tekende het winnende ontwerp.

De ontwerpcompetitie voor het Betaplein op de Zernikecampus leverde acht inzendingen op. In december heeft een onafhankelijke jury, bestaande uit prof. dr. J.M. Koolhaas, Behavioral Physiology, RUG, ir. Theo Hoek, Provinciaal Bouwmeester Provincie Groningen en ir. Martin Biewenga, Partner WEST 8, Supervisie Zernike Campus de plannen bestudeerd en beoordeeld.

De inzendingen hebben een grote variatie aan ideeën voor het Bèta plein
opgeleverd. De inzendingen kunnen worden gerubriceerd in drie categorieën.
Inzendingen waarbij het architectonische ontwerp en ordening van het
landschap de boventoon voert (plannen B, D en H,) plannen met de nadruk op
het ontwerp van een paviljoen waar veel/alle functies worden geconcentreerd
(plannen E, F en G) en plannen die gericht zijn op een ordening dmv. van grote
lijnen, plekken en functies (A en C).

De jury heeft de volgende criteria gebruikt om de inzendingen te bespreken en te beoordelen..
1. Zijn de door de deelnemer zelf geformuleerde ambities waargemaakt in
het ontwerp?
2. Heeft het ontwerp een plein of ontmoetingsplek opgeleverd?
3. Hoe verhoudt het plan zich tot de nabije omgeving?
4. Draagt het ontwerp bij aan een verbeterde leefbaarheid op de Campus?
5. Leent het ingezonden plan zich voor een uitwerking tot een kwalitatief
hoogwaardig, inspirerend en realiseerbaar plan?

A) Elza Heemskerk – Bèta plein –
Interessant en helder concept dat de totale ruimte inclusief gebouwen op een
prettige wijze definieert en verbindt door het inbrengen van een grote ruimte
begrensd door routes en fietsenstallingen. De open ruimte vormt een
amfitheater. Het amfitheater is echter de verkeerde kant op gericht (noord ipv
zuid).
B) Peter Popke de Jong i.s.m. Pieter Koningsveld – Bomen over Bèta plein –
Bosachtig concept opgebouwd uit een assortiment van verschillende bomen met verschillende hoogtes. Het verspreiden van functies over verschillende leegtes in het bos maakt de spoeling dun. De centrale ‘groene leegte’ omringd door hoge bomen is spectaculair maar negeert de omliggende bebouwing. Het plan biedt weinig structuur met het risico van rommelig en vol beeld.
C) Jasper Spigt, Monique Sperling, Carolien Schippers en Wouter de Haas
Interessant en helder concept. De ruimte van het Bèta plein wordt goed gedefinieerd met routes, een amfitheater aan de noordzijde en bebouwing aan de zuidzijde. Plan legt verbanden met omgeving.
D) Marijke Bruinsma – Zernike naar buiten! –
Landschap van heuvels en dalen met faculteitspaviljoens. De schaal van het plan is te klein voor de ruimte. Het concept van de ‘kassen’ voor de vakgroepen is goed bedacht, maar eerder onsuccesvol gebleken
E) Paul Verhoeven – Zernike’s octagon
Aan de Marie Kamphuisborg wordt het ‘ontbrekende’ negende octagon
toegevoegd als paviljoen aan het Bèta plein. Het paviljoen staat op de verkeerde plek, buiten de routing en buiten de invloedsfeer van de RUG.
F) Sofia Cardenas
Licht golvend landschap met sierlijk paviljoen op de noordkant van het Bèta
plein. De fietsen worden in het landschap geplaatst, langs de paden. Het
landschap overtuigt niet, het paviljoen definieert de noordelijke rand van de
ruimte maar staat om succesvol te zijn uit de route.
G) Carlos Cortes
Alle functies geconcentreerd in een paviljoen lijkt een kansrijke benadering. Het
rondom het paviljoen gecentreerde landschap overtuigt niet, het paviljoen
definieert de noordelijke rand van de ruimte maar staat om succesvol te zijn op
de verkeerde plek.
H) Ivo van den Thillart – Pixelplein –
Een architectonisch landschap met een beton grid van 3×3 meter als ordenend
principe. Nut en noodzaak van het grid en de positionering van de functies
ontgaat de jury. In het Nederlandse klimaat is een dergelijk materiaalgebruik ook te kwetsbaar.

De jury heeft het plan ‘landschappelijk logisch’ van het team Jasper Spigt,
Monique Sperling, Carolien Schippers en Wouter de Haas uitgeroepen tot
winnaar. Met een krachtig idee wordt de ruimte van het Bèta plein gedefinieerd, de schaal van de totale ruimte gevat en worden verschillende functies met elkaar in verband gebracht. Het paviljoen staat op de juiste plek en de route naar Levenswetenschappen krijgt een moment aan het water en het bos. Het plan biedt genoeg aanleiding om uitgewerkt te worden tot een inspirerend en
realiseerbaar plan.