Nieuws

Christoph Grafe nieuwe directeur van het VAi

Christoph Grafe is benoemd als nieuwe directeur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). Grafe is als wetenschapper, docent en publicist regelmatig betrokken geweest bij de architectuurcultuur in Vlaanderen.

Christoph Grafe (Bremen, 1964) studeerde architectuur aan de TU Delft en architectuurgeschiedenis en -theorie aan de Architectural Association School in Londen en was werkzaam als architect in Amsterdam. Hij is redacteur van het Nederlandse architectuurtijdschrift OASE en The Journal of Architecture. In zijn proefschrift behandelde hij de relatie tussen cultuurpolitiek en architectuur in Europa na 1945. Als Universitair hoofddocent geeft hij sinds 2000 samen met Tony Fretton vorm aan de leerstoel Architectonisch Ontwerpen/Interieur aan de TU Delft. Christoph Grafe zal ook in de toekomst zijn academische werkzaamheden voortzetten en zich daarnaast richten op een grotere publiekswerking.

Vanuit zijn visie op architectuur als een gemeenschappelijk cultureel bezit zal Grafe het profiel van het Vlaams Architectuurinstituut als bemiddelaar en aanjager van het architectuurdebat versterken, meent het bestuur van het VAi. Hierbij zal het VAi een actieve samenwerking zoeken met de Vlaams Bouwmeester, de architectuuropleidingen, de media en de culturele instellingen. Grafe zal zich bijzonder inzetten om de internationale zichtbaarheid van de Vlaamse architectuur verder te vergroten en de uitwisseling met architecten, kunstenaars en critici uit de omringende Europese landen te stimuleren.