Nieuws

Nederlands-Vlaams team wint Herinneringspark Eerste Wereldoorlog (WO-I)

Het team bestaande uit Geurst & Schulze architecten en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten, bijgestaan door scenografe Terenja van Dijk, stedenbouwkundige Jan de Graaf, antropoloog Johan Meire en hoogleraar stedenbouw Pieter Uyttenhove hebben de Open Oproep voor Herinneringspark 2014-2018 gewonnen.

Winnend voorstel

De Open Oproep “Herinneringspark 2014-2018” betrof een studieopdracht voor de conceptuele uitwerking van een geïntegreerd en omvattend cultuurtoeristisch project in de frontstreek van de Westhoek.

Met de honderdste verjaardag van de “Groote Oorlog” in het vooruitzicht wil Vlaams minister van Onroerend Erfgoed en Toerisme Bourgeois bijzondere aandacht besteden aan een geïntegreerde en gedragen strategie voor het waardevolle erfgoed van de Eerste Wereldoorlog en aan een kwalitatieve toeristisch-recreatieve ontsluiting van dit erfgoed. Zo maakte de minister eerder al 15 miljoen euro vrij om WO I projecten die een aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaand totaalproduct aanbieden te ondersteunen.
Van de vijf inzendingen sloot het ontwerpconcept van de tijdelijke vereniging Park 14-18 van het team Geurst & Schulze architecten uit Den Haag (NL) en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten uit Amsterdam (NL), bijgestaan door scenografe Terenja van Dijk uit Antwerpen, stedenbouwkundige Jan de Graaf uit Den Haag (NL), antropoloog Johan Meire uit Halle en hoogleraar stedenbouw Pieter Uyttenhove van de Universiteit Gent, het meest aan bij de gestelde ambities en scoorde het best op het vlak van architecturale en ruimtelijke kwaliteit, van omvattende aanpak en van duurzaamheid.

“Het landschap van de Westhoek is het uitgangspunt en de rode draad voor het “Herinneringspark 2014-2018”,” aldus minister Bourgeois. “Dit herinneringspark maakt op een hedendaagse wijze de cruciale rol van het landschap tijdens de Groote Oorlog opnieuw voelbaar en verbindt de vele losstaande relicten en sites, die in stilte getuigen van de gruwel van de oorlog, met elkaar.”

De ontwerpers werkten een eenvoudig maar krachtig concept uit: belangrijke
landschappelijke sites worden ingezet om het verhaal van de oorlog en van het
landschap te vertellen. Beperkte ingrepen in het landschap, zoals het openen van zichtlijnen, de aanleg van paden of de bouw van informatieboxen geven een beter inzicht in de oorlogshandelingen in relatie tot het landschap.
De aanpak is zeer realistisch en houdt rekening met de planologische context, met de bestaande infrastructuur, met de differentiatie van de verschillende plekken en met de verwachtingen van alle betrokken partijen. Bestaande sites en tracés worden hergebruikt of verbeterd. Bovendien wordt met dit project ook een band gemaakt met de ruimere omgeving en het hinterland van de frontzone.
Minister Bourgeois: “Het herinneringspark moet als het ware een band leggen tussen de oorlogsherinneringen en de 21ste eeuw. Het project moet de geïsoleerde oorlogszones en monumenten verbinden met de Westhoek van vandaag en van de toekomst. Het verleden inschakelen om de dynamiek van de streek te tonen.”
Dit ontwerpvoorstel zal in de loop van 2011 uitgewerkt worden tot een volwaardige studie.