Nieuws

Uitslag Ideeënprijsvraag Lammermarkt

De eerste prijs van de Ideeënprijsvraag Lammermarkt Leiden is gewonnen door Alex Letteboer (atelier PRO) en Edwin Santhagens (buro Sant en co), beiden uit Den Haag. De tweede prijs ging naar Ingrid Ackermans en Guido Zeck uit Rotterdam. De gemeente Leiden start in februari 2011 met een projectgroep om tot uitvoerbare plannen te komen voor de Lammermarkt. De ideeën die de prijsvraag heeft opgeleverd worden daar in meegenomen.

De prijsvraag werd November 2010 uitgeschreven door RAP Architectuurcentrum in Leiden, samen met het Stadslab Leiden en de BNA kring Rijnland. Aanleiding zijn de aanbevelingen van de Stadslabwerkgroepen Cultuurkwartier en Pleinen en het voornemen van de gemeente Leiden in het Lammermarktgebied een ondergrondse parkeergarage te bouwen. Op de sluitingsdatum 4 Januari 2011 werden 44 inzendingen bij RAP ingeleverd. De jury, bestaande uit de stadsbouwmeester van Haarlem Max van Aerschot (voorzitter), de landschapsarchitect Lodewijk Baljon en de stedenbouwkundige Jaap van der Bout, kwam op 7 Januari 2011 bijeen.

Over de eerste prijs schrijft de jury:
Puntgaaf laat het vestingwerk herleven. De inzending biedt een grote maar intieme publieke ruimte. Er is een mooi evenwicht tussen groen en steen. De nieuwe functies rondom de molen zullen, mits goed geprogrammeerd, het geheel versterken. Het bolwerk is puntgaaf en verkeersvrij. De verkeersafwikkeling en entree naar de parkeergarage zijn helder. Uit het bolwerk komt een historisch verantwoord bouwblok voort met een publieke functie. Oude grachten worden weer aangebracht. Een plan met een geraffineerde fraaie eenheid, overtuigend gepresenteerd. De relatie met het Cultuurkwartier vergt nog oplossingen.
Ontwerp: Alex Letteboer, atelier PRO, Den Haag en Edwin Santhagens, buro Sant en co. Den Haag

Over de tweede prijs:
Leidse oogst is een helder no-nonsenseplan met een fraaie ontvlechting van het verkeer. De ingang van de parkeergarage is aan de buitenzijde van de singel. De tram heeft haar eigen tracé. Het park heeft een waardige plek in de groene gordel rond de binnenstad. Minder fraai en historisch onjuist is de, na het schrappen van de brug, verdwenen punt van het bolwerk. Een juiste historische analyse van het bolwerk zal het plan in uitwerking scherper kunnen maken.
Ontwerp: Ingrid Ackermans en Guido Zeck, Rotterdam

Over de vier eervolle vermeldingen:
Het plan Broedwerk is een statement: een diapositief van hetgeen je zou willen aantreffen. Deze eigenzinnige benadering werkte bij de jury als een wake-upcall. Je kunt ook heel anders kijken naar het gebied. En dat is altijd heilzaam. Er is ook kritiek op dit plan. Zo verdwijnt het groen zonder dat daar argumenten voor worden aangedragen.
Ontwerp: Arjen Petersen, Eindhoven

Het voorstel MCMLXXIX is sympathiek en sterk in zijn eenvoud. Er is een efficiënte verkeersafwikkeling met parkeergarage. Het opgeroepen perspectief met de fotocollage met de molen op de achtergrond beklijft. De landschappelijke inrichting is echter zwak. Zo is de stenen kade langs de singel net zo breed als het water en loopt deze in die breedte mee met de fietsbrug op de kop van het bolwerk om aldaar in het niets te verdwijnen.
Ontwerp: Kim Blom i.s.m. Esther van der Lee, Rotterdam

De inzending Fountain voids krijgt een eervolle vermelding voor het 'bouwen met landschap': de landschappelijke aanpak van de parkeergarage.
Ontwerp: B.J. van Galen, Delft

Behoud van draagkracht biedt een trefzeker verhaal dat nog niet is vormgegeven. De jury waardeert het basisschema: de verlegde weg, de vergroting van de Valkheuvel waarin geparkeerd wordt en de pleinomarming van van die heuvel. De inzender doet een aantal juiste beslissingen, maar hij heeft deze onvoldoende uitgewerkt.
Ontwerp: Florian Eckardt en Paul Salomons, Amsterdam

Het winnende ontwerp ontving 1250 euro, de tweede prijs 1000 euro en de eervolle vermeldingen ieder 250 euro.