Nieuws

Wereldwijd 100% schone energie haalbaar in 2050 volgens onderzoek AMO

In 2050 kan alle energie wereldwijd volledig afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen. Dit wordt aangetoond in een uitgebreide studie van AMO, OMA’s research unit, uitgevoerd in samenwerking met het Wereldnatuurfonds en Ecofys. The Energy Report wordt vandaag gepresenteerd.

The Energy Report analyseert de ingrijpende gevolgen van de klimaatveranderingen en het broeikaseffect en schetst hoe tegen het jaar 2050 de energievoorziening wereldwijd voor 100% duurzaam kan zijn door fossiele brandstoffen geleidelijk te vervangen door duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, aardwarmte, waterkracht en energie uit biomassa.
Het doel van het rapport is om overheden en bedrijven bewust te maken van de urgentie van de problematiek en hen ertoe te bewegen een duurzaam economisch systeem te realiseren.

Bij wereldwijde samenwerking en vergaande integratie van de internationale energie-infrastructuur, wegen de voordelen van het overschakelen op duurzame energiebronnen ruim op tegen de risico's, aldus The Energy Report.
AMO’s bijdrage schetst een beeld van de geografische, politieke en culturele implicaties van een 100% duurzame energiehuishouding. AMO's visie conceptualiseert een grenzeloze wereld waarin alle continenenten gelijkelijk toegang hebben tot duurzame energie.

De studie is vanuit AMO geleid door partner Reinier de Graaf en associate Laura Baird. Reinier de Graaf: “The Energy Report inventariseert voor het eerst de technische mogelijkheden voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050 op wereldschaal. De toekomstige energiebehoefte is een universele kwestie die alleen wereldwijd kan worden opgelost. Deze studie biedt een nieuw perspectief.”

Het project is gestoeld op twee eerdere AMO studies op het gebied van duurzame energie: Zeekracht (2008), een masterplan van windmolenparken in de Noordzee; en Roadmap 2050, een plan voor een CO2 neutraal pan-Europees energienetwerk in 2050 (2010).