Nieuws

Maaskantprijs voor Jonge Architecten 2011 voor Nanne de Ru

Nanne de Ru is, samen met Charles Bessard, oprichter en partner van Powerhouse Company, dat actief is op het terrein van architectuur, stedenbouw en onderzoek.

Nanne de Ru – foto Milan Vermeulen

De jury is zeer onder de indruk van Nanne de Ru's (1976) rijke, evenwichtige en op een brede architectuuropvatting gestoelde ontwerpproductie. Hij blijkt in staat deze brede vakopvatting te combineren met een expliciete en overtuigende ontwerp- en zeggingskracht op de verschillende deelterreinen waarop hij zich begeeft. De Ru heeft daarin een voor zijn leeftijd onwaarschijnlijke balans gevonden tussen het brede perspectief en de focus. Hiermee is hij een voorbeeld en inspiratiebron voor zijn generatiegenoten.

Aan de basis van het ontwerp- en ontwerpgerelateerde werk van De Ru staat een hecht geloof in en een enorme beheersing van het architectonisch ontwerpvakmanschap. Dit vakmanschap is geworteld in de rijke traditie van de architectuur. De jury vindt het bewonderenswaardig dat hij op jonge leeftijd al in staat blijkt een brug te slaan tussen twee, in het actuele vakdebat veelal onverenigbare vakopvattingen: enerzijds de hernieuwde aandacht voor de ambachtelijke kant van het vak en anderzijds een meer theoretische en conceptuele benadering.

De 'Jonge' Maaskantprijs is een aanmoedigingsprijs voor (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen van 35 of jonger en wordt sinds 1985 tweejaarlijks toegekend op voordracht van een onafhankelijke jury. De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van € 5.000,- en een subsidie voor een communicatieve uiting.
De jury bestond dit jaar uit Anna Vos (architect-directeur van Anna Vos Concepts for Urban Change), Don Murphy (architect en medeoprichter/partner van VMX Architects) en Chris van Langen (directeur Rotterdamse Academie van Bouwkunst).