Nieuws

Prijswinnaars Nieuw Elan bekend

Samen met de woningcorporaties Mitros, Com.wonen, Portaal en Haag Wonen, heeft het Stimuleringsfonds een prijsvraag uitgeschreven met als titel Nieuw Elan voor buurten uit de jaren 70 en 80 met als hoofdprijs het realiseren van het ontwerp. Tijdens een symposium werden de winnaars bekend gemaakt.

Het doel van de wedstrijd was tweeledig: groot onderhoud als opgave onder de aandacht brengen en jonge ontwerpers (niet ouder dan 35 jaar) de kans geven om een concrete opdracht te verwerven. De corporaties Haag Wonen uit Den Haag, Mitros uit Nieuwegein, Com-Wonen uit Rotterdam en Portaal uit Leiden hebben een locatie in een laat-naoorlogse wijk of in de vroege stadsvernieuwing aangedragen. Na een openbare oproep waarvoor zich 70 teams aanmelden werden 25 teams uitgenodigd voor een gesprek. Op basis hiervan werden per locatie drie interdisciplinaire teams geselecteerd die in een periode van drie maanden een voorstel ontwikkelden en hiervoor € 2.000,- per team ontvingen. In deze periode werkten zij gedurende drie maanden samen met de betreffende corporatie en konden ze een deskundige op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke transformatiestrategieën, financiën en participatie raadplegen.


Winnaar voor de Driften, Batau Zuid, Nieuwegein-West – opgave Mitros:
Op m'n plek Team: Wouter van Alebeek, Maaike Poppegaai, Rene Kuiken.
"Zonder in de val van de jaren ’70 van een opgelegde collectiviteit te trappen,hebben we de ambitie om de collectieve en publieke plekken van nieuwe betekenis, vorm en beheer te voorzien. Het is tijd is om de relatie tussen de woning en de leefomgeving te herstellen. Integratie van wonen, recreatie en de auto moet op zo’n manier gebeuren dat het niet ten koste gaat van de leefbaarheid van de erven. Ons voorstel gaat over How to Grow Good Bloemkool.[…] Omwonenden hebben inzicht in het gebruik en de beleving van hun plek en spelen daarom een belangrijke rol in de herinrichting van hun leefomgeving. Placemaking is dé strategie om dit te bewerkstelligen."

Winaar inzending voor Dansenbuurt-Zuid, Schollevaar, Capelle aan den IJssel – Com-wonen
Van Erfgoed naar Goed Erf  Team: Karin Dorrepaal, Saskia Oranje, Annet van Otterloo, Peter-Paul Smoor
"Nieuw elan voor Schollevaar en Dansenbuurt begint met het vinden van het DNA van de wijk en buurt.Voor de wijkaanpak en woonerven zijn al heel wat methodes en toolkits ontwikkeld, wij hebben enkele gebruikt. We hebben daarvoor een stappenplan ontworpen en zelf gevolgd. Het doel hiervan was om een niet alleen een oplossing voor Dansenbuurt te vinden, maar een bredere aanpak te kunnen formuleren.Via bewonersinterventies achterhalen we de demografie op erf-niveau, als aanvulling en verdieping op De Buurtmonitor en de gegevens van Com Wonen. Hieruit filteren we 6 bewonersprofielen.Door stap 1 en 2 over elkaar te leggen kunnen we brandpunten aanwijzen: lokaties en onderwerpen die op dit moment om actie vragen. Met kleine, gerichte ingrepen wordt de inrichting van de openbare ruimte, het erf en de woningen weer gematched met het gebruik van de bewoners, met het DNA van de wijk."

Winaar inzending de Mirakelsteeg, Leiden-centrum – Portaal
Mirakelsteeg als ruimtelijke onderneming Team: Han Dijk, Bart Schrijnen, Emile Revier
"Ruimtelijke ingrepen moeten volgens ons altijd een meervouwdig effect hebben. In het geval van de Mirakelsteeg streven we ondermeer naar een aantrekkelijke straat, verlenging van de levensduur van de woningen, vermindering van leefbaarheidskosten en energetische duurzaamheid. En al deze doelen moeten wat ons betreft onder de streep tot een positief bedrijfsresultaat leiden. Dit maakt de wijk tot een gezonde, ruimtelijke ondernemening."

Winnaar Ammunitiehaven, Den Haag-centrum – Haags Wonen
Nieuw Elan voor Ammunitiehaven Team: Pieter Theuws, Rick ten Doeschate, Jaap van der Salm
Er zijn veel verschillende ruimtes zijn, die zich te weinig van elkaar onderscheiden, die te monotoom zijn, die te weinig het publieke dan wel private karakter gedefinieerd hebben en die teveel uit dezelfde elementen zijn opgebouwd. Hier ligt naar onze mening de kern van de opgave. Door de openbare en publike ruimte te verbeteren door middel van strategische transformaties in kleine stappen op basis van bestaande kwaliteiten wordt de hele wijk waardevoller. Groot onderhoud is geen surrogaat bij gebrek aan geld voor echte ingrepen, maar de basis van structurele opwaardering.