Nieuws

Archiprix 2011 genomineerd: Archicoustics

Vanaf deze week publiceert ArchiNed ism Archiprix iedere week een afstudeerproject dat genomineerd is voor de Archiprix 2011. De volgorde waarin de projecten worden getoond, is geheel willekeurig en zegt niets over de mogelijke kansen op een prijs of eervolle vermelding. Het eerste project in deze nieuwe serie is het afstudeerontwerp van Paul Michielsen (Academie van Bouwkunst Rotterdam). Hij ontwierp een cultureel verzamelgebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven waarbij de akoestische beleving van ruimten de hoofdrol speelt.

Archicoustics stelt akoestiek centraal in plaats van haar als restproduct van een ontwerpproces te zien. Het is een opvatting over de relatie tussen geluid en ruimte die we terug vinden bij de oude Grieken. Archicoustics bestudeert archetypische akoestische condities die ruimtelijk nieuwe uitgangspunten definiëren. Deze ruimtelijke nieuwe uitgangspunten liggen aan de basis van de verschijningsvorm van de verschillende klankkamers in het gebouw, waarbij extreme akoestische condities gezien worden als kwaliteit. Een stapeling van twaalf klankkamers met ieder hun eigen specifieke akoestische conditie zijn verticaal georganiseerd en volgen een toename in de ruimtelijke geluidsbeleving binnen Archicoustics.

Het geluidsgebouw ligt op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven, dichtbij het centraal station en de stadsring. Archicoustics initieert het ontstaan van netwerken bestaande uit artiesten, wetenschappers en studenten, een deel van deze mensen is reeds actief op de campus. Het werkt als bemiddelaar tussen cultuur, onderwijs en bedrijfsleven. In de stedelijke ruis zorgt Archicoustics voor een stiltemoment met een publiek karakter. De klankkamers creëren verschillende accenten in dit, hoofdzakelijk ondergrondse, stiltemoment.
Het programma wordt aangevuld met een foyer, winkel en archief, deze zijn opgenomen in de holtes tussen de klankkamers. Het ‘klankdode’ plein op maaiveld is publiek toegankelijk, hier bevindt zich de entree tot Archicoustics. Een bestaande fiets- en voetgangersverbinding loopt over dit plein. Daarnaast loopt er een publieke route naar het dak van het gebouw, langs de route bevindt zich een permanente tentoonstelling over geluid en architectuur.

Typologisch begeeft Archicoustics zich op het grensvlak van een laboratorium (onderzoek), podium (expressie), tentoonstellingsruimte (participatie) en archief (conserveren). Gebruikers worden door deze samenkomst van functies uitgedaagd om hun bestaande opvattingen over akoestiek te herzien. Binnen Archicoustics zorgt een publieke route vanaf de bovengrondse pleinruimte voor een doorlopende verbinding tussen de verschillende niveaus. Alle klankkamers kunnen afzonderlijk gebruikt worden voor onderzoek of optreden. De route maakt een permanent gebruik van de winkel, foyer en archief mogelijk. Per niveau kan een volledige rondgang georganiseerd worden waarbij de klankkamers betrokken worden en een vrij vloerveld wordt gecreëerd voor tentoonstellingsdoeleinden. Naast het organiseren van specifieke exposities zal Archicoustics ook haar eigen archief tonen. Door deze gebruiksmogelijkheid zal het gebouw ook overdag veel bezoekers ontvangen. Archicoustics nodigt iedereen uit om te participeren.

naam
Paul Michielsen
email

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Rotterdam  / architectuur

mentoren
Douwe Boonstra, René Pijnenburg, Paul Panhuysen, Jeroen Vugts

wanneer begonnen met afstuderen
oktober 2008

wanneer klaar
oktober 2009

interessante personen
Alvin Lucier, Iannis Xenakis, Olafur Eliasson, Athanasius Kircher

interessant project
Acoustic Mirrors in Kent (GB)

wat doe je nu
Ik heb mijn eigen bureau genaamd Architectune